Работа за близо 100 човека по Регионалната програма за заетост

Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград извърши днес оценка и подбор на подадените проектни предложения от работодатели за включване в Регионална програма за заетост на област Разград през 2020 г.

Заседанието на комисията бе открито от Областния управител Гюнай Хюсмен и председателствано от заместник областния управител Евгени Драганов.

Основната цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда от област Разград и придобиване на трудови навици и умения.

Общият  брой безработни лица, включени в програмата за заетост в област Разград е 96, в т.ч. приоритетно от групите на:

  • безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – регистрираните лица от тази група за 2019 г.;
  • безработни лица над 50-годишна възраст;
  • безработни лица без професионална квалификация и специалност и недостиг на ключови компетентности;
  • продължително безработни лица;
  • хора с увреждания.

След проведено обсъждане и оценяване Комисията по заетост прие в Регионалната програма за заетост да се включат проектните предложения от следните работодатели:

Общ брой работни места в областта – 96, за 242 747 лв., като от тях 42 на пълен работен ден и 54 на непълен работен ден, разпределени както следва:

–        Областна администрация Разград – 10 работни места/пълен работен ден;

–        Община Завет – 7 работни места/пълен работен ден; 

–        Община Исперих – 17 работни места/непълен работен ден;

–        Община Кубрат – 14 работни места/непълен работен ден;

–        Община Лозница – 5 работни места/пълен работен ден и 8 работни места/непълен работен ден;

–        Община Разград – 13 работни места/пълен работен ден;

–        Община Самуил – 15 работни места/непълен работен ден;

–        Община Цар Калоян – 7 работни места/пълен работен ден

Планирани длъжности – работник поддръжка, работник озеленяване, работник поддръжка на пътища, общ работник, помощник кухня, портиер.

Основните дейности, които ще се извършват по Регионалната програма са:

– хигиенизиране и поддържане на реда в и около обществени и административни сгради и публично посещавани обекти;

– поддържане на паркове, зелени и тревни площи – озеленяване, поливане, косене, кастрене на храсти и др.;

– комунално-битово обслужване– текущо почистване и хигиенизиране на сгради, улици, тротоари, площади, събиране на отпадъци;

– дребни ремонтни дейности, строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд, почистване на прилежащите терени;

– извършване на обща работа при изпълнение на ремонтни работи и поддържането на общинските и държавни сгради;

– опазване на сградите и терените държавна и общинска собственост на територията на област Разград;

– поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване, отпадъци, наноси и др.;

– подпомагане дейността по приготвяне на храна в социалните патронажи към общините;

– подпомагане на различни дейности в процес на работа на администрацията.

Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо-климатичните условия на няколко обекта в населените места и при съвместяване на дейности по хигиенизиране, благоустрояване, поддържане на площи, сгради и общинска/държавна собственост. Ще бъдат създадени условия за спазване на необходимите противоепидемични мерки.

Предвижданият период за реализация на програмата е от 03.08.2020 г. до 03.12.2020 г.

 512 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *