Приоритети на ПП”Републиканци за България” в сектор “Регионална политика”

Изграждане на иновативни университетски кампуси в изостаналите райони

Развитието на изостаналите райони на страната е невъзможно без осигуряването на справедлив достъп до качествено виеше образование на хората в тях. Затова предвиждаме изграждането на центрове за професионална подготовка на кадри, съобразени с изискванията на местния бизнес. Те ще имат за цел да подпомогнат икономическото и социалното развитие на регионите, като повишат качеството на работната сила чрез нови научни знания, иновации и технологии.

Ускорено изграждане и модернизация на стратегическата транспортна инфраструктура на страната

Изграждането на стратегически важните пътища ще повиши нивото на достъпност и ще доведе до преодоляването на социалния и икономическия дисбаланс между Северна и Южна България. Това ще стимулира значително развитието на туризма по Северното и по Южното ни Черноморие, ще ускори икономическото развитие и ще привлече нови инвестиции. България ще осъществи стратегически излаз на Адриатическо море. Към днешна дата приоритетни за нас проекти са: магистрала „Хемус“, магистрала „Черно море“ – панорамен черноморски път, мост при Силистра, тунел Петрохан и тунел Шипка, магистрала Дупница-Кюстендил с излаз на скоростен път Рила (Самоков-Ихтиман).

Създаване на регионални инвестиционни фондове и програми за изостаналите и планинските райони

Фондовете ще бъдат само за производствени предприятия. Те ще поемат 50% от инвестицията за закупуването на земята и за производствените мощности. Сумата ще бъде възстановявана след започване на реално производство.

Създаване на регионални интегрирани програми за зелена енергия

Това ще обезпечи създаването и експлоатацията на ефективни модели за производство, дистрибуция и достъп до зелени енергийни продукти, вкл. изграждане на модерна мрежа от електрически зарядни станции.

Изграждане на национална система за ранно предупреждение от рискови природни явления и бедствия

Системата за предупреждение за опасността от рискови природни явления и бедствия ще доведе до спасяването на човешки животи и ще минимизира финансовите щети вследствие на тяхното предотвратяване. Предвиждаме тя да обхване всички потенциално опасни водни басейни в страната и да предава цифрова информация в реално време към компетентните органи за превенция на риска.

Делегирани бюджети за всички кметства в страната

Предвиждаме отпускането на бюджет от минимум 10 000 лв. годишно за мал­ките населени места в страната. Парите ще се изразходват от кмета на на­селеното място според нуждите на местните жители. С тези средства може да бъдат ремонтирани улици, тротоари или важни за общността сгради, да бъдат изградени детски площадки, улично осветление, система за видеонаблюдение или друго. Очакваме в рамките на само няколко години програ­мата да промени значително облика на малките населени места.

Доизграждане и модернизация на националния кадастър Системата на националния кадастър трябва да бъде завършена и надградена в най-кратки срокове. Това ще доведе до по-бърз и по-удобен достъп на гражданите и бизнеса до предлаганите от него услуги. Модернизирането на кадастъра ще спести време и ще реши множество проблеми, свързани с из­даването на различни документи.

Грижа на държавата за районите с трайна тенденция за обезлюдяване и липса на перспектива

Предвиждаме специални данъчни отстъпки, финансови стимули и подкрепа на предприемачеството, бизнеса и инвестициите за разкриване на нови ра­ботни места и нови производствени процеси в регионите, които трайно се обезлюдяват. Ще работим и за подобряване на инфраструктурата, облекча­ване на административните режими, но ще работим и за доближаване на до­стъпната среда до тази в по-развитите райони.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 808 total views,  1 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *