ГЕРБ: Жителите на Разград и областта заслужават денонощна аптека. „Да, ама не!“

ГЕРБ-Разград излязоха с позиция във връзка с предложението на общинските съветници от политическата сила за разрешаване на проблема с липса на денонощна аптека в Разград. Ето целият текст:

“На последното заседание на Общински съвет – Разград, проведено на 28.02.2023 г., общинските съветници от управляващото мнозинство взеха решение да отстрочат с още най – малко два месеца решаването на така наболелия проблем за разградчани, свързан с разкриването на денонощна аптека в града ни.

Предложеното решение от групата общински съветници на ПП „ГЕРБ“ касаеше даване на съгласие Община Разград да обезпечи разходите за нощни дежурства на аптеките на територията на град Разград, в размер на 300 (триста) лева за дежурство през 2023 година, като Общински съвет – Разград възлага на Кмета на Община Разград в двумесечен срок  да сключи договори с аптеките, които ще поемат нощните дежурства. При сключване на договори с две и повече аптеки, да се изготви график, съобразно който аптеките да поемат нощните дежурства на ротационен принцип. Аптеките, с които са сключени договори, и графика да бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Разград.

Това предложение за решение не бе прието от местната управленска коалиция, която целенасочено, стремейки се в следващите два месеца в Разград да няма денонощна аптека, предложи и взе решение да се възложи на Кмета на Община Разград  да извърши  проучване и проведе предварителни преговори с фирмите, които имат аптеки в град Разград, за възможностите да бъде разкрита денонощна аптека в града, като при проявен положителен интерес от такива фирми, да се проучат финансовите условия за дейността на такава денонощна аптека, както и правните възможности за съвместна дейност на Общината с фирмата, разкрила денонощна аптека. Отделно от това се възлага на Кмета на Община Разград да проучи възможностите за разкриване на общинска аптека и гише към „ДКЦ І Разград“ ЕООД. За резултата от проучванията и предварителните преговори да се внесе информация в Общински съвет – Разград в срок до 10.04.2023 г.

На проведеното на 29.09.2022 г. заседание, при Областния управител на Област Разград, на експертната комисия за изготвяне на Областна аптечна карта на Област Разград, назначена от Министъра на здравеопазването, участие е взел и представител на Община Разград. Комисията подробно е обсъдила проблема свързан с липсата на денонощна аптека в Област Разград. Въз основа на което всички членове на колективния орган единодушно са се обединили около мнението, че като основна потребност на Област Разград в Областната аптечната карта, трябва да бъде изведена нуждата от разкриване на денонощна аптека в областния град. Комисията е обсъдила и приела предложението на Областния управител на Област Разград и на Директора на РЗИ – Разград, за прилагане на използваната в други градове практика на нощни дежурства на аптеки на ротационен принцип.

Проучването и възможностите за откриване на денонощна аптека вече е направено от експертна комисия, назначена от Министъра на здравеопазването, която е излязла със становище относно предоставянето на денонощни фармацевтични услуги в областния град. Тази основна потребност е залегнала в изготвената от комисията Областна аптечна карта.

Но явно голяма част от общинските съветници не са запознати с дейността на експертната комисия, която бе широко отразена в медийното пространство. Сега Кметът на Община Разград е натоварен да повтори вече извършените действия от комисията, за да може след два месеца да предостави информация за свършеното. Точно така „информация“, а не решение на казуса, свързан с липсата на предоставяне на 24-часови фармацевтични услуги на територията на града ни. В случая, вместо проблема да се реши в кратки срокове, той отново ще бъде проучван от Кмета на Общината и отложен във времето. Още повече, че за общинското ръководство бе голяма дилема от къде ще се намерят средства за обезпечаване на нощните дежурства на аптеките, но за кратко време успяха да намерят 53 хил. лв. за ремонт на „къщата на БСП“. Приоритети…

На заседанието на Общинския съвет  присъства и управителят на „ДКЦ І Разград“ ЕООД. На въпроса може ли в лечебното заведение да се разкрие такава аптека, същия отговори, че е имало разкрита аптека в сградата на ДКЦ, но е затворила, като помещението, което е използвано не е в активите на дружеството, както и че не може да се развива такава дейност от общинската фирма, макар и да е търговско дружество. Това накратко обезсмисля дадения мандат на Кмета на Общината да проучи възможностите за разкриване на общинска аптека и гише към „ДКЦ І Разград“ ЕООД.

Много правилно Областният управител на Област Разград и Директорът на РЗИ – Разград са дали предложение да се използват практиките на други областни градове, като тази в град Благоевград е и най – скорошна. Седмица след вземане на решението от Общински съвет – Благоевград  да се подпомагат нощните дежурства на аптеките със средства от бюджета, в града вече работи денонощна такава, като графика е оповестен на официалната интернет страница на Община Благоевград.

В Разград обаче това няма да се случи, защото решението вече е взето от управленската коалиция и Кметът на Общината е натоварен само с „отговорната” задача да направи проучване, като през това време разградчани отново ще пътуват до съседните областни градове, за да могат да си купят лекарства в тъмните часове на денонощието.”

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 3,948 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *