50 нови европроекта от началото на годината, предимно по мерките срещу COVID-19

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на март 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 390 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 95 021 790 лева, като реално изплатените средства по тях са 57 202 356 лева. Това съобщават от Областния информационен център-Разград.

Оттам уточняват, че увеличението на броя договори с 50 през първото тримесечие на 2021 г., се дължи основно на свързаните с пандемията от коронавируса Covid-19 компенсиращи мерки за проекти по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” (42 бр.) и  „Храни” (6 бр.), изпълнявани от представители на бизнеса и местните власти.

Oбщина Разград стартира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, с който се разширяват социалните услуги от резидентен тип за деца и младежи. С проект по ОП „Наука  и образование за интелигентен растеж” на Сдружение „Асоциация Интегро” ще се повишат професионалната компетентност на учители и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда. ­

Общата стойност на договорените средства по оперативните програми в сравнение с края на 2020 г. бележи ръст от над 5 млн. лева. Реално изплатените суми по приключени проекти и такива в процес на изпълнение достига почти 3 млн. лева.

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 186 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 53 042 943 лева. През наблюдавания период януари – март 2021 г., ръстът от 38 нови договори се дължи на проектите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (34 бр.), два проекта по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ и по един по подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Общият размер на договорените безвъзмездни средства по Програмата за развитие на селските райони в периода януари-март 2021 г. е с близо 2 млн. лева повече.

Общо от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства са финансирани 578 проекта, с обща стойност на инвестициите 149 597 144 лева.

 1,021 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *