Над 4700 човека намериха работа по време на пандемията

Разград

Административната статистика на Агенцията по заетостта показва, че общият брой на преминалите от безработица в заетост през 12-те месеца на епидемична обстановка е 4713 лица от област Разград, което означава, че средно на месец повече от 390 регистрирани безработни са намерили своето ново работно място.Това събощават от Дирукция “Регионална служба по заетостта”-Русе.

Оттам допълват, че през февруари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 304, което е с 29 повече спрямо януари. Други 18 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето работно място чрез бюрата по труда.

В реалната икономика са устроени 84% от започналите работа през февруари, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 35,5%, селско стопанство – 18,5%, преработваща промишленост – 13,7%, образование – 13%, търговия–5,6%.

По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) са започнали работа 48 лица. Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 297 лица, като само  през февруари  са сключени трудови договори с нови 35 безработни лица.

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Разград през февруари е 10.5%. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0.1% в стойността на показателя, а на годишна база се наблюдава намаление с 0.3 пр. пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната през февруари 2021г. е 6,9%. В края на месеца регистрираните безработни в бюрата по труда от област Разград (Разград, Исперих и Кубрат) са били 5451, което е само с 13 лица повече от януари. На годишна база има намаление със 178 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 30,9% /743/, следвана от Завет – 15,1% /528/, Кубрат – 13,6% /934/, Исперих – 13,2% /1205/, Лозница – 12,9% /510/,  Цар Калоян – 12,6% /331/, а най-ниско в Разград – 5,1% /1200/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от Разградска област през месеца са се регистрирали нови 536 безработни лица. Освен тях, други 6 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалия месец, показва, че от общия брой новорегистрирани най-голям е делът на работилите в държавно управление – 27,4%, следвани от преработваща промишленост – 13,2%, търговия-8,8%,  селско стопанство – 6,5%, строителство – 4,7%, хотелиерство и ресторантьрство – 2,6%.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец февруари 1527 заети лица са били компенсирани по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури към 28 февруари средства на 747 заети лица. В едногодишния период на усложнена епидемична обстановка тези антикризисни мерки спомогнаха за запазване на заетостта на повече от 2274 заети лица.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 200. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в държавното управление (24,5%), преработващата промишленост (22%), хуманно здравеопазване (27,5%), селско стопанство (10%) и др.

Най-търсените професии през месецa са социален асистент, домашна помощница, шивач, шофьор, сезонен работник в земеделието, общи работници и  др.

 475 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *