Два ученически конкурса обявява Съдът за Деня на отворените врати

Два ученически конкурса обявява Съдът за Деня на отворените врати в съдебната власт. Предизвикателството към по-големите ученици е за напишат разказ или есе, а към по-малките – да нарисуват рисунка. Денят на отворените врати ще бъде отбелязан на 27 април под надслов „Открито за съдебната власт“.

Ето подробности от регламентите на двата конкурса:

Темата, на която трябва да отговарят творбите на малките художници, е „Най-добрият човек, когото познавам“.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

 • Първа възрастова група – ученици от 1 до 4 клас
 • Втора възрастова група – ученици от 5 до 7 клас

Необходимо е на гърба на всяка рисунка да бъдат написани трите имена на малкия художник, неговата възраст, учебното заведение, което посещава, клас, както и телефонен номер за контакт на учител или родител.

Изисквания към конкурсните работи:

 • Могат да се използват разнообразни материали и техники – бои, моливи, флумастери, пастели и др.;
 • Няма ограничение относно формата на творбите;
 • Всеки ученик може да участва само с една творба;

Рисунките се подават лично или по пощата от 9.00 часа на 15.03.2023 г. до 17.00 часа на 20.04.2023 г. на адрес: гр. Разград 7200, пл. „Независимост” № 1, Окръжен съд – Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за Конкурса за ученическа рисунка.

Постъпилите рисунки ще бъдат оценени от жури. Класираните на първите три места във всяка възрастова група ще получат награди.

Имената на победителите в двете възрастови групи ще бъдат обявени на интернет страницата на Окръжен съд – Разград, а всички участници ще бъдат поканени на церемония по награждаване, която ще се състои в Деня на отворените врати – 27.04.2023 г. от 11.30 часа във фоайето на Общинския културен център. При обективна невъзможност церемонията да се проведе, наградите на отличените ученици ще бъдат изпратени по пощата.

Най-добрите творби ще бъдат подредени в изложба във фоайето на съдебната палата.

За повече информация: 084/66-11-84 и 0877 455 006.

Конкурсът за разказ и есе е в две възрастови групи:

 • Първа възрастова група V – VII клас на тема „ Най-добрият човек, когото познавам“
 • Втора възрастова група VIII – XII клас на тема „Агресията – проява на сила или слабост“

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици от учебните заведения в цялата страна като изпратят разказ или есе по обявените теми съобразно възрастовата група. Всеки участник има право да изготви един разказ или есе.

Всяка авторска творба трябва да съдържа следната информация:

 • име, презиме и фамилия на участника;
 • област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 • телефонен номер на участника или негов преподавател и/или родител;
 • електронен адрес на участника;
 • задължително да посочи жанра на творбата, с която участва /разказ или есе/

Необходимо е конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

 • Формат DOC или DOCX на Microsoft Word;
 • Обем до три печатни страници формат А4;
 • Подравняване двустранно;
 • Шрифт Times New Roman – размер на шрифта: 12

Критерии за оценяване:

 • Демонстриране на познания по темата
 • Теза, съответстваща на формулираната тема
 • Оригиналност и творчески подход
 • Недвусмислено изразяване на лична позиция
 • Удачно подбрани аргументи
 • Използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие
 • Спазване на езиковите норми

Разказите и есетата се подават лично или по ел. поща в срок от 9.00 ч. на 15.03.2023 г. до 17.00 часа на 20.04.2023 г. на адрес гр. Разград 7200, пл. „Независимост” № 1, Окръжен съд – Разград, стая № 217, на вниманието на Т. Маринова – „Човешки ресурси” – за конкурса за разказ и есе или по електронната поща на Окръжен съд – Разград: os_razgrad-press@mail.bg

Постъпилите творби ще бъдат оценени от жури, утвърдено от организационния комитет. Имената на отличените ученици ще се публикуват на интернет сайта на Окръжен съд-Разград.

Призьорите ще бъдат поканени на церемония по награждаването, която ще се състои в Деня на отворените врати – 27.04.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. във фоайето на Общинския културен център.

При обективна невъзможност церемонията да се проведе, наградите на победителите ще бъдат изпратени по пощата. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Разград.

Уведомяваме Ви, че участието в конкурса е доброволно, а снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на Окръжен и Районен съд – Разград, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел на интернет страниците на двете съдебни институции, както и във Фейсбук страницата на Висшия съдебен съвет.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на двете съдебни институции.

Телефони за повече информация: 084/66-11-84 и 0877 455 006.

 

 

 3,019 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *