В 13 магазина в Лудогорието продават законно пиротехника

На обслужваната  от ОДМВР-Разград територия са заведени на отчет и контрол общо 13 търговски обекта в които е разрешена продажбата на пиротехнически изделия с увеселителна цел – съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Разград.

Това 7 ловно-рибарски оръжейни магазина – 4 в гр. Разград, 1 – в гр. Исперих и 2 в гр. Кубрат, както и 6 магазина за продажба на промишлени стоки – 4  в гр. Разград и 2 в гр. Исперих.

В тях се извършва продажба  на фойерверки само  от класове F1, F2  и F3.

На собствениците и продавачите на магазините са връчени писмени разпореждания по чл.64, ал.1 от ЗМВР да не продават пиротехнически изделия от категория F1 на лица под 12 години, от категория F2 – на лица под 16 год. и от категория F3 – на лица под 18 години. При констатирани нарушения на тези забрани, глобата е в размер на 1000 лв. и / или имуществена санкция в размер 5000 лв.

По смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите,взривните вещества,и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ, обн. ДВ, бр.73/17.09.2010г./ пиротехническите изделия са всички изделия, които съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Според своето предназначение и степента на опасност се разделят на:

  1. I. Фойерверки – пиротехнически изделия за увеселителна цел – 4 категории.

II.Сценични пиротехнически изделия – категории Т1 и Т2.

III.Други пиротехнически изделия – категории Р1 и Р2.

Най-масово е разпространена продажбата и употребата на фойерверки от категории F1, F2  и F3:

КАТЕГОРИЯ F1 – фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и които могат да се употребяват в жилищни сгради/ пр.-бенгалски огън и др./.

КАТЕГОРИЯ F2 – фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства / това са т. нар. “пиратки”/

КАТЕГОРИЯ F3 – фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност и са предназначени за употреба в обширни открити пространства /пиробатерии, ракети и др./

КАТЕГОРИЯ F4 – фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи/ известни като „фойерверки за професионална употреба“.

Не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и употреба на фойерверки от категория  F1, от категория F2 – до 5 кг. брутно тегло и от категория F3- до 10 единични бройки.

Пиротехнически ефекти /илюминации/ могат да извършват само лица, които са получили разрешение за употреба по реда на ЗОБВВПИ. Същите писмено уведомяват началника на РУ, на чиято територия ще извършат дейността и представят разрешение за извършване на пиротехнически ефекти, издадено от съответната дирекция “Инспекция по труда”.

Закупуването на пиротехнически изделия може да става единствено в обекти, които притежават разрешение за търговия с пиротехнически изделия, издадено от МВР.

Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за безопасна употребата на български език. Преди употребата им, внимателно трябва да се чете и изпълнява инструкцията върху всяко едно от изделията и да се преценява мястото, където ще се възпламеняват, с оглед осигуряване на безопасност.

Забранена е търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка, както и с изтекъл срок на годност.

        За гарантиране на добър обществен ред и сигурност на предстоящите празници и с цел предотвратяване на нерегламентирана продажба и неправомерна употреба на пиротехнически изделия са предприети следните мерки:

– Създадена е организация за засилени проверки в търговската мрежа,  пазари, импровизирани сергии и др. за недопускане продажба на пиротехнически изделия на места без надлежно издадени полицейски разрешения за търговия.

Който търгува с пиротехнически изделия без разрешение, издадено от надлежен орган на властта, когато такова се изисква, се наказва по чл. 337 от НК.

– Осъществяване на контрол с цел недопускане хвърлянето и възпламеняването на бомбички, пиратки и др. гърмящи пожароопасни стоки на обществени места, като в районите на учебни заведения, социални домове, здравни и лечебни заведения, молитвени храмове и употребата на пиротехнически  изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения. Нарушителите се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.

Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

Забранява се:

– откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;

– носенето и употребата на оръжие и боеприпаси в обществени заведения за хранене и увеселение; в молитвени домове, храмове и манастири; в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове ;

– употребата на огнестрелно оръжие с цел, различна от целта за която са придобити; неогнестрелни оръжия (предупредителни и сигнални оръжия/т.наречените газ-сигнални оръжия/, пневматично оръжие) на обществени места.

Нарушителите на изброените по-горе забрани се наказват с глоба от 500 до 2500 лв.

Който носи и употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 500 до 3000лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *