Областна администрация бе домакин на работна среща с участието на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов

Областният управител Владимир Димитров откри днес работна среща на тема “Чистотата на атмосферния въздух в град Разград и актуални екологични въпроси в Лудогорието” – съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

Срещата бе с участието на кметовете на общини и представители на общинските съвети в област Разград, също и с представители на институции, които имат отношение към проблема.

Инициираната от народния представител от 18-ти многомандатен избирателен район Разград Антоанета Цонева среща за първи път събира представители на изпълнителната и законодателната власт от най-високо ниво за решаване на проблема.

Модератор на форума бе Ивелина Игнатова – Заместник областен управител на област Разград.

„Основната тема на днешния ни форум е наболелия проблем с чистота на атмосферния въздух в град Разград, срещнал силна обществена реакция. Целта на работната ни среща всички отговорни страни заедно да изясним причините и да потърсим решение на проблема.“, каза на откриването Областният управител Владимир Димитров.

Той разказа, че през годините областните управители са предприемали редица действия по въпроса – сформирана е Експертна комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград; ангажиран е бизнесът в региона; предложено е техническо решение, което община Разград приложи.

Също така допълни, че са положени големи усилия за консолидация на ВиК сектора в областта, тъй като това е условие за мащабна инвестиция по европейските програми за модернизиране на градската пречиствателна станция в Разград, която се посочва като един от източниците на неприятни миризми в града.

Министър Юлиян Попов сподели, че в момента се разработва Директива за чистота на въздуха в Европейския съюз, но все още няма яснота как да се решават подобни казуси. Той допълни също, че ако в Разград бъде успешно решен проблемът, то добрата практика от тук също ще бъде отразена на цялостната политика в Брюксел.

Антоанета Цонева и народният представител Гюнай Хюсмен, който също се включи във форума, също изразиха отношение по темата.

Управителят на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД Стоян Иванов заяви, че Градската пречиствателна станция е изградена през 1974 г. и за петдесетгодишната й история са извършвани само частични ремонти по нея и то само върху оборудването. Необходимо е спешно да бъде модернизирана. За целта е разработен проект, с който е кандидатствано в програмния период през 2007-2013 година, но не е одобрен, поради липсата на консолидация във ВиК сектора. През 2020 год. е разработен нов идеен проект, който по актуални цени е близо 30 млн.лв.

Директорът на РИОСВ – Русе инж. Цонка Христова представи доклад относно чистотата на атмосферния въздух в Разград.

Председателят на Общински съвет – Разград Стоян Ненчев информира за дългогодишните усилия на Община Разград за решаване на проблема и за реализиране на проект за воден цикъл в града.

От изказване на зам.-министър Ренета Колева стана ясно, че една от възможностите пред Община Разград е да кандидатства с проект за финансиране от ПУДООС за изграждане на нова канализационна система и нова пречиствателна станция. С такъв проект обаче, не може да се осигурят наведнъж 30 млн.лв., а в продължение на няколко години трябва да се изпълняват етапи от модернизацията. Друга възможност е реализиране на инвестицията със заем.

Най-важната част от форума бе представянето на възможности за финансиране на проект за водния цикъл в град Разград, които представи Галина Симеонова – Главен директор на Главна дирекция Оперативна програма “Околна среда“. От думите й стана ясно, че най-добрият начин за финансиране на мащабен проект във ВиК сектора в град Разград е кандидатстване с проект по Програма „Околна среда“. В момента по програмата са налични близо 900 млн.лв. за такива проекти. Освен това МРРБ разполага 20 млн. за разработване на регионални прединвестиционни проучвания. Според нея не е целесъобразно модернизацията да се осъществява поетапно, а е нужен един мащабен проект, с който да се решат проблемите. Такъв проект ще гарантира комплексно решение за десетки години напред, с което ще се отговори на най-модерните европейски изисквания.

Стана ясно, че от 28 областни градове – 14 вече са изпълнили проектите за водни цикли, една част кандидатстват в момента с проекти и само в 6 няма консолидация и не могат да се възползват от европейските фондове. Реализирането на проекта няма да доведе до поскъпване на водата в Разград, тъй като усвоените европейски средства не влизат в ценообразуването. Тя призова местните власти в нашата област да се обединят и да консолидират ВиК сектора в региона ни. Ако това не стане с консенсус, консолидацията може да бъде постановена с промени в Закона за водите. Тя информира, че Европейската комисия не желае да се дават средства за решаване на проблеми във ВиК сектора на парче, а да се търсят комплексни решения за цели региони.

Кметове на общини представиха пред министъра и други актуални екологични проблеми като липсата на държавно финансиране за функциониране на новоизградената Градска пречиствателна станция в Исперих и необходимостта за реализиране на проект за заустване на промишлени води от предприятие в община Завет.

В края на дискусията министър Попов се ангажира с по-чести проверки на чистотата на атмосферния въздух в град Разград и апелира в проектите за водните цикли да се включват и мерки за енергийна ефективност.

В заключение Областният управител Владимир Димитров и неговият заместник Ивелина Игнатова, посочиха, че най-добрият път за решаване на проблема е постигането на консолидация във ВиК сектора в областта ни.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *