Деца и родители от Сеслав заедно в проект на ДГ“Първи юни“-Юпер база Сеслав

Проектът „Разноцветни пеперуди“ на ДГ“Първи юни“-Юпер база Сеслав спечели финансиране от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това съобщи директорът на детската градина и ръководител на проекта Душка Петрова.

Проектът е насочен както към децата от Сеслав, така и към техните родители. Той цели въвеждането на разнообразни форми на занимания на децата от етническите малцинства и запазване и развитие на тяхната културна идентичност.
Очакванията на педагозите с реализацията на проекта е с включването на децата в подходящи дейности да се привлече интересът им към детската градина, а от друга страна да се мотивират и ангажират родителите за подпомагане на по-успешното интегриране на децата в детската градина.

В детската градина се обучават 33 деца, от които 7 са от турски произход, 4 от смесени бракове между роми и турци и останалите 22 са от ромски произход. Чрез дейностите по проекта ще се опознаят различията като ценност, ще се повиши уважението към културната идентичност и ще се изгради модел на поведение в детската градина и извън него. Децата ще придобият повече увереност и самочувствие, както и толерантно отношение към културните различия.

В продължение на 9 месеца в клубовете “Уча, докато играя”, “Аз и моят роден край” и “Пеем и танцуваме заедно” малчуганите ще изучават традициите на българския, ромския и турския фолклор. В дейностите по проекта са включени и две познавателни пътувания заедно с родителите – до местността „Демир баба теке“ край Свещари и до Двора на кирилицата в Плиска.

Финансирането на проекта е по Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност. Проектът „Разноцветни пеперуди“ е финансиран близо до максимума по този приоритет, който е 15 000 лева, а именно 14 584,60 лв.

Церемонията по подписването на договора ще е на 29 септември.

 1,706 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *