Денчо Бояджиев: Моят основен ангажимент в тези избори е свързан с регионалната политика и развитието на регионите в България

Денчо Бояджиев е на втора позиция в кандидатската листа на БСП за България за изборите за 47-мо Народно събрание. Ето неговите приоритети:

Огромният ми опит в местната власт и като парламентарист сочи, че местната власт и местното самоуправление се явяват гръбнака на държавата ни.  За това от години аз и моите колеги се борим за реална финансова децентрализация в тази посока. Все повече държавата делегира свои функции на общините, но не ги обезпечава с достатъчно финансиране. Ще ви дам за пример Разград, който е и областен център:

Всяка година от общинският бюджет се заделят:

– в сферата на образованието – за извънучилищни центрове за личностно развитие и за детски градини – повече от 2 мил. лв. Отдавна настояваме финансирането на детските градини да мине изцяло на държавна издръжка /както са училищата/. За сега – безрезултатно.;

– за култура /вкл. поддръжка на сграден фонд, отопление и осветление; ремонт и социализация на недвижимото културно наследство /паметници на културата/; издръжка на общински културни институти /Капански ансамбъл и др./; реализация на годишната фестивална програма и други значими културни изяви – повече от 2 мил. лв. Ежегодно допълнително финансираме за дейност и читалищата – на проектен принцип в размер на 10 хил. лв. Тази година общината разработи и спечели европейски проект за енергийна ефективност на културни институти на стойност 260 хил.лв., от който 60 хил. лв. са собствено финансиране. Добра помощ, която ще облекчи ежегодните ни разходи. Той ще се реализира в Регионална библиотека, Етнографски музей и Музикална школа към читалище „Развитие“ в рамките на 2 години.

– За различни дейности от местен характер, като Зоокъта, Приюта за бездомни кучета  и др. – повече от 500 хил. лв.

От години настояваме данъците върху доходите на физически лица да не отиват в държавния бюджет, а да остават в по-голямата си част в общините. Това е справедливо и логично. Разград има добре структурирани и работещи производствени предприятия, които осигуряват реални работни места тук в общината. Тези хора живеят в Разград, тук отглеждат децата си. Затова градът и селата трябва да им предоставят комфортна и безопасна среда. Като народен представител ще продължа да работя в тази посока!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 4,091 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *