Вече приемат заявления за 300 лева финансова помощ за първолаци и осмокласници

Разград

От 1 юли до 15 октомври се приемат заявления-декларации за финансовата подкрепа за семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище. Те имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година – съобщава директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Разград Татяна Костова.

Изключение относно срока се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Средствата се отпускат независимо от доходите на семействата при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

В случаите, в които дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към заявлението се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас и може да бъде подадено по следните начини:

  • в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес лично, като към заявлението се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване с Персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис;
  • на електронен адрес: ao@asp.government.bg без електронен подпис, както и на електронните адреси на ДСП в областта: dsp-razgrad@asp.government.bg; dsp-isperih@asp.governmrnt.bg; dsp-kubrat@asp.government.bg; dsp-samuil@asp.government.bg;

Образци на заявления за отпускане на тези помощи могат да бъдат получени на място в Дирекция „Социално подпомагане“, или изтеглени от официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti, както и от сайта на Системата за сигурно електронно връчване.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) – в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

За миналата учебна година, в област Разград са подадени 558 броя заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници, отпуснатите помощи са 531 бр.

Подадените заявления за еднократна помощ за осми клас са 428 бр., отпуснатите помощи са 412 бр.

Най голям брой отпуснати помощи за първи клас има съответно в  Община Разград – 196  помощи, за осми клас – 149 бр. следвани от: Община Исперих, където са отпуснати 116 помощи за 1кл., 83 бр. за 8 клас, в Община Кубрат са отпуснати са 80 помощи за 1 клас и 64 бр. за 8 клас; в Община Завет са отпуснати са 42 помощи за 1 клас и 36 бр. за 8 клас; в Община Лозница са отпуснати 46 помощи за 1 клас и 35 бр. за 8 клас; в Община Самуил са отпуснати са 31 помощи за 1 клас и 22 бр. за осми клас, в Община Цар Калоян са отпуснати 20 помощи за 1 клас и 23 бр. за осми клас.

Предвид това, че от тази година не се изисква доходен критерий за отпускане на еднократните помощи за първи и за осми клас от РД“Социално подпомагане“ очакват броят на отпуснатите помощи да се увеличи.

 1,940 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *