Безработицата в Разградско – два пъти по-висока от средната за страната, но през март 385 човека са започнали работа

През м.март броят на започналите работа регистрирани безработни продължава да се увеличава до 385 лица, което е с 19,2% повече в сравнение с м.февруари. Това съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе към Агенцията по заетостта.

Работа чрез бюрата по труда са намерили и 7 лица от групата на пенсионерите и учащите. Най-голям е делът на започналите работа в селското, горското и рибното стопанство – 24,8%. Следват преработващата промишленост – 9,2%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 8,0%, търговията – 8,0%, държавното управление-4,6% и др.

През март 94,5% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 21 безработни от рисковите групи – 2 по мерки за заетост и 19 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Равнището на регистрирана безработица[1] през м.март 2023 г. в област Разград е 10,0%. За страната равнището на регистрираната  безработица през същия месец е 5,4%.

Регистрираните  безработни от област Разград (в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат) в края на месец март са 4098. Спрямо м.февруари се отчита намаление с 84 лица. Продължава да се отчита спад на регистрираните безработни спрямо м.март 2022г. с 21 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 27,1% /544/ следвана от Лозница – 17,9% /500/, Цар Калоян – 17,2% /282/, Кубрат – 13,3% /733/,  Исперих – 11,7% /850/,  Завет – 10,3% /287/ и най-ниско в Разград – 4,7% /902/.

През м.март в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 411 безработни лица. Регистрирани са и 12 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През месеца в област Разград заявените работни места на първичния пазар на труда са 247. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са обявени в селското, горското и рибното стопанство (27,9%), следват държавното управление (23,1%), хуманното здравеопазване и социалната работа (17,4%), преработващата промишленост (10,5%), хотелиерството и ресторантьорството (8,1%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората; водачи на МПС; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработваща промишленост, строителството и транспорта и др.

 

 

 

 2,966 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *