Безплатен WiFi на 7 места в Разград от Европейската комисия

Разград е една от 63-те общини в България, на които Европейската комисия отпуска на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа WiFi4EU. До…

 865 total views,  1 views today

Виж повече.. Безплатен WiFi на 7 места в Разград от Европейската комисия