Полски експерти от Световната банка представиха своята визия за регионите на България след 2020 г.

Областният управител на област Разград и председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район Гюнай Хюсмен откри последователно днес две събития, свързани с…

Виж повече.. Полски експерти от Световната банка представиха своята визия за регионите на България след 2020 г.