Прочетете текста до край, за да направите своя информиран избор!

Разград24/7(www.razgrad24-7.com) е информационен сайт за Разградска област. Целта му е да проследява обществено значимите, икономически, политически, спортни, културни събития в региона на Лудогорието. Сайтът се обновява постоянно. Редакционният екип се стреми да проследява в развитие всичко, което се случва в Разградска област или има значение за развитието на региона.

Сайтът е собственост на Диана ЕООД

Контакти с нас можете да реализирате на:

ел. поща: razgrad24-7@abv.bg и radaminch277@gmail.com

телефон: 0886932610

лице за контакт: Радка Минчева

 

Във връзка с въвеждането на  Регламент (ЕС) 2016/679, ние поемаме  ангажимент да поддържаме високо ниво на защита на личните данни, които  ни предоставяте при ползването на сайта ни и Ви даваме възможност да управлявате тези данни.

Молим Ви, да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката ни за поверителност.

 

Какво предлага сайта и какво трябва да знаете?

На сайта www.razgrad24-7.com намират място:

 • новини от страната и света, информация за които черпим от различни информационни източници, отбелязани при всяка публикация;
 • новини от Разград и региона
 • съобщения на различни институции или органи на власт, отправени до населението;
 • анализи и проучвания;
 • реклами, рекламни съобщения и банери;
 • платени публикации;
 • анкети, инициирани от нас или наши клиенти;
 • „Твоята новина”;

 

Сайтът Razgrad24/7 Ви дава възможност да създадете Ваша новина в рубриката „Твоята новина”, илюстрирана със снимков или видео материал. Вашите новини можете да изпращате на ел. поща: razgrad24-7@abv.bg и radaminch277@gmail.com

 

Вие имате възможност и да коментирате всички материали, публикувани на сайта Razgrad24/7, поради което любезно Ви молим в коментарите и новините, създадени от Вас да не добавяте лични данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях.

Помнете, че следва да подхождате отговорно към информацията, която публикувате, защото НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

Уведомяваме Ви, че ще бъдат заличавани всички нецензурни коментари, както и коментари, съдържащи лични данни.

 

НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Всички данни, благодарение на  които може да бъде идентифициран даден потребител или възложител на услуги, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, номер на мобилен телефон, пощенски адрес, IP адрес и т.н..Постарали сме се максимално да ограничим обема на обработваните от нас данни, като не нарушаваме изискванията на действащото законодателство.

Затова е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ:

 

Личните данни могат да бъдат обработвани само за конкретни и предварително определени цели. Нашите цели са:

 • нормално функциониране на сайта ни;
 • публикуване на актуални новини от страната и чужбина;
 • установяване източника на информация;
 • проверка на предоставената ни информация;
 • анализи и проучвания;
 • защита на обществени интереси;
 • публикуване на „Твоята новина”;
 • персонализиране на авторите и публикуване на коментари на потребители на сайта;
 • даване на възможност за реализиране правото на „Свобода на изразяването на мнение”, прокламирано в чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека;
 • защита на авторското право и сродните му права;
 • събиране и разпространение на информация с цел реклама;
 • разпространение на платени публикации;
 • подготвяне на реклами, рекламни съобщения и банери;
 • журналистически разследвания;
 • публикуване на информация, придобита по реда на ЗДОИ;
 • сключване на договори;
 • създаване на финансово счетоводни документи, във връзка с дейността ни;

 

Какъв обем данни обработваме във връзка с изпълнението на целите ни?

При всеки Ваш коментар  на материал, публикуван на сайта ни, можете да бъдете идентифициран чрез Вашия IP адрес!

При всяка изпратена от Вас новина или друго съобщение на  електронната ни поща, ние Ви идентифицираме чрез Вашата електронна поща и вашия IP адрес!

 

Ако ни изпращате материал за публикуване или друго съобщение на ел. поща: razgrad24-7@abv.bg и radaminch277@gmail.com  или добавите коментар под наш материал, публикуван на сайта Razgrad24/7, ще приемем, че от Ваша страна е налице съгласие за обработка на личните Ви данни .

 

Ако желаете да сключим с Вас договор за рекламно-информационни или други услуги, предоставяни от нас, ще се нуждаем от Вашите данни, необходими да Ви идентифицират съгласно Закон за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за обществените поръчки.

 

При сключени договори или направени заявки от Вас за публикуване на  реклами , рекламни съобщения и банери, платени публикации и анкети, анализи и проучвания, ще са ни необходими  идентификациони данни, посочени в чл.7 от  Закона за счетоводството.

 

Как съхраняваме данните Ви?

Съхраняваме Вашите данни на собствен сървър, ситуиран на територията на Република България.

Договори и финансово-счетоводни документи се съхраняват и на хартиен носител.

 

Какви права имате и как да ги реализирате?

А)  Право на информация – по всяко време имате право да знаете какъв е обемът обработвани данни, как са придобити, кой ги обработва с каква целта, на какво основание се обработват данните, на кого ще бъдат предоставени и какъв е срокът за тяхното съхранение.

Б)  Право на достъп до данните си.

В) Право да изискате от обработващия да коригира  непълни или неточни данни.

Г)  Право да актуализирате индивидуализиращите Ви данни.

Д) ”Право да бъдеш забравен” – може да изискате данните Ви да бъдат изтрити , при наличие на следните обстоятелства:

 1. Личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 1. Вие  сте оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на данни и няма друго правно основание за обработването;
 2. Вие сте възразил срещу обработването на данни, което се основава на изпълнението на обществен интерес  или при упражняването на официални правомощия на администратора и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 1. Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 1. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или по правото Република България;
 1. Личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по чл.8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Е) Имате право да изисквате ограничаване на обработването, когато е налице едно от следните условия:

 1. Оспорвате точността на данните;
 2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им.
 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие изисквате тези данни за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 4. При подадено възражение от субекта на данни срещу обработването съгл. чл.21 пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Ж) Имате право  да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте ги предоставил на администратора и да прехвърлите тези данни при друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение.

З) Имате право на възражение срещу обработването при определени обстоятелстванапр.ако считате, че нямаме легитимен интерес, за обработване на Вашите данни, имате право да възразите, като изложите събраженията си, свързани с конкретна ситуация, срещу подобно обработване.

            И) Имате право да подадете жалба в контролен орган срещу обработката на Ваши данни от нас.

Жалби могат да бъдат подавани до Комисия за защита на личните данни на имейл: kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

Можете да реализирате правата си, като подадете писмено заявление /искане/ до нас ел.поща: razgrad24-7@abv.bg и radaminch277@gmail.com

За Ваше улеснение образци на заявленията можете да намерите: тук

 

Ползваме „БИСКВИТКИ”

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към наш web сървър и се съхраняват на устройството Ви. Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки).

Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си.

 

Бисквитки за ефективност и функционалност

Тези бисквитки не са задължителни за достъпване и използване на сайта ни. Те ни позволяват да персонализираме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили.

С тях събираме и информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашите сайт и услуги и да извършваме различни проучвания. Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

 

На кого предоставяме придобитата информация?

Информацията, която придобиваме, използваме за постигане на нашите цели.

Ние не разкриваме, не продаваме и не оторизираме други лица да обработват личните Ви данни, освен ако не е наложително да предоставим информация за вас, по силата на легитимна заявка или разпореждане от оправомощени органи по силата на: Наказателно-процесуалния кодекс, Данъчно-процесуален кодекс, Гражданско-процесуален кодекс, Закон за защита на личните данни, Закон за електронните съобщения и др.