Двойно повече дела за домашно насилие в Районен съд-Разград

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен бе домакин на проведената днес в Областна администрация Разград дискусия по проблемите на домашното насилие със специалното участие на професор Нели Бояджиева – преподавател в Софийски университет „Свети Климент Охридски”. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

Събитието беше  организирано от Сдружение с нестопанска цел „Център за съзидателно правосъдие”, град Разград, със съдействието на Областна администрация Разград. Участие в него взеха представители на редица отговорни институции и организации по превенцията на домашното насилие и прилагането на Закона за защита от домашно насилие – Стоян Ненчев – председател на общински съвет Разград, съдия Нели Генчева от Окръжен съд Разград, Веселин Якимов – прокурор в Окръжна прокуратура Разград, Любомир Георгиев – Административен ръководител на Районна прокуратура Разград, главен инспектор Станимир Станев – началник на РУ „Полиция” Разград, Синан Тахсинов от Областна дирекция на МВР Разград, Радостина Неделчева – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Разград, Михаил Тодоров – Главен секретар на Областна администрация Разград и Светлин Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Разград.

Инициативата се проведе в контекста на активната дейност на Областния съвет за превенция на домашното насилие (ОСПДН) в област Разград, като консултативен орган към Областния управител на област Разград. Областният управител подчерта, че създадения през 2016 г. Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е иновативен модел на междуинституционално сътрудничество, който функционира само в нашата област и може да бъде приложен като добра практика и в други области.

Модератори на дискусията бяха д-р Георги Милков – Председател на УС на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и Заместник-председател на ОСПДН и адв. Ивелина Игнатова – сътрудник на сдружението.

Областният управител приветства специалния гост на събитието – проф. Бояджиева и изрази благодарността си за нейната методическа подкрепа за дейността на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. Проф. Бояджиева и е в основата на разработването и апробирането в реална среда на редица иновативни практики в сферата на превенцията на домашното насилие като например Програмата за превенция на домашното насилие в учебните заведения в област Разград. Тя е супервайзър на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”.

Обсъдени бяха актуални теми като дейността на ОСПДН, инициативи и проекти на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие”, работата на Консултативния център за жертви на домашно насилие към сдружението и други.  Съдия Генчева съобщи, че през 2019 г. в Районен съд Разград са разледвани 34 дела по ЗЗДН – двойно повече от 2018 г. констатира активизиране работата на социалните служби през изминалата година и оцени високо дейността им. Районният прокурор Любомир Георгиев припомни мъдростта, че цивилизоваността на едно общество се измерва не по неговите технически постижения, а по отношението му към слабите и болните. Според него ОСПДН е уникален за страната модел за работа, с който трябва да се гордеем.

Една от основните теми на дискусията беше извършената работа и перспективите за разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в община Разград.

Д-р Милков припомни, че със средства от фонда на Офиса за военно сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България – 254 000 долара – е извършен основен ремонт на сграда в община Разград, с който е пригодена за създаване на Кризисен център. Милков подчерта, че за да бъде напълно готова сградата за нормалното функциониране на новата социална услуга при разкриването й в момента се търсят средства за оборудване. Според него пътят за подобряване качеството на социалните услуги е прилагането на аутсорсинг, т.е. възлагането им от общините на външни изпълнители като неправителствени организации. В тази насока той вижда и развитие на Кризисен център за жертви на домашно насилие в община Разград, като друго необходимо условие е услугата да стане държавно делегирана дейност.

Районният прокурор Любомир Георгиев предложи оборудването на Кризисния център да стане с инвестиция от Община Разград.

Прокурор Цанев изрази мнение, че финансирането на ремонта от Американското посолство е оценка за добрата работа в сферата на превенцията на домашното насилие и прилагането на ЗЗДН в областта ни.

Председателят на Общински съвет Разград Стоян Ненчев определи работата на полицията, както и на съда и прокуратурата в област Разград като отличаваща се с висок професионализъм и ефективност. Той заяви, че при планиране на проекти от неправителствения сектор и други институции е добре да има координация с местните власти от самото начало, за да не натоварват общинските бюджети с допълнителни разходи. Стоян Ненчев изрази готовността на местните власти за подкрепа дейността на всички институции и организации, ангажирани с проблемите на домашното насилие.

Проф. Бояджиева информира, че към момента в страната функционират 19 кризисни центъра за жертви на домашно насилие, като 19-ият е разкрит през изминалата седмица в град София.

В края на дискусията всички присъстващи подкрепиха разкриването на новата социална услуга и Областният управител призова дългият път по създаване на Кризисния център да бъде завършен успешно през настоящата година.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *