6,9% е безработицата в Разградско

Разград

Равнището на регистрирана безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) през м.август в област Разград е 6,9%. Това съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетостта”-Русе.

Спадът на годишна база е с 1,3 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през август 2022г. е 4,3%.

Регистрираните  безработни от област Разград (в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат) в края на месеца  са 3584, което е с 20 лица повече от юли и с 697 или с 16,3% по-малко в сравнение с година по-рано.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 19,6% /471/, следвана от Лозница – 10,1% /399/, Кубрат – 9,3% /640/, Цар Калоян – 9,0% /237/, Исперих – 8,2% /751/, Завет – 7,1% /249/ и най-ниско в Разград – 3,5% /837/.

През м.август в трите ДБТ в областта са регистрирани нови 356 безработни лица. Регистрирани са и 17 търсещи работа лица от групите на заетите, учащите и пенсионерите.

През м.август броят на започналите работа регистрирани безработни е 238. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 10 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на  преработващата промишленост – 15,9%. Следват търговията -12,9%, селското стопанство- 6,5%, хуманното зравеопазване  –  5,6% и др.

През август 87,4% от започналите работа са устроени в реалната икономика. Други  30 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места – 5 по мерки за заетост, 12 по програми за заетост и 13 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда в област Разград през август са 156. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в образованието (29,5%), следвани от преработващата промишленост (14,7%), търговията (13,7%), държавното управление (12,2%), транспорта (7,7%), и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: преподаватели, продавачи, персонал, полагащ грижи за хората, персонал в сферата на професионалните услуги, работници по събиране на отпадъци и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *