348 деца на 4-годишна възраст вече са записани в детска градина

Разград

Община Разград напомня, че децата, навършили 4-годишна възраст, започват задължително да посещават предучилищни групи в детските градини от началото на предстоящата учебна година. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Задължителното предучилищно образование за 4-годишните влиза в сила от учебната 2023/2024 г. съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 на Общински съвет – Разград за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Разград, а първите обхванати деца са родените през 2019 година.

Общинските детски градини разполагат с необходимия брой места и нужния капацитет, с добра материално-техническа база, с опитен и квалифициран педагогически и непедагогически персонал, с осигурени оптимални условия за пълното обхващане, отглеждане, възпитание и обучение на всички деца в предучилищна възраст в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на образователните институции.

Общият брой на децата на 4-годишна възраст в община Разград е 537 деца, от които 348 деца са записани в общинска детска градина, което показва, че по-голямата част от подлежащите на задължително предучилищно образование деца вече са обхванати и посещават детска градина.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *