23 читалища получиха финансова подкрепа от Община Разград

23 читалища получиха финансова подкрепа от Община Разград – съобщават от пресцентъра на местната управа.

Община Разград е сред малкото общини в България, които дофинансират читалищната дейност със средства от местни приходи. Всички читалища от общината получават равен достъп до средствата по процедурата, които тази година бяха в общ размер на 15 000 лв., с 50% повече от предходната 2021 г. Средствата са предвидени в общинския бюджет за укрепване ни развитие на читалищата, разпределят се на проектен принцип чрез Процедура за финансова подкрепа на читалищната дейност.

Чрез разработване на проекти всяко читалище имаше възможност да кандидатства за финансиране по едно от следните направления: закупуване и ремонт на музикални инструменти; закупуване и ремонт на озвучителна и осветителна техника; закупуване на компютърна техника и периферни устройства; закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит;  закупуване на офис обзавеждане и оборудване; подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

Поканата и правилата за кандидатстване за финансова подкрепа бяха публикувани на сайта на Община Разград, в указания срок проектни предложения подадоха 24 читалищни управи. От тях най-много – 7 – бяха за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит. 5 бяха проектите за закупуване на компютърна техника и периферни устройства; също 5 – за закупуване на офис обзавеждане и оборудване; 4 – за закупуване на озвучителна и осветителна техника; 2 – проектите за подпомагане организирането на чествания на годишнини,  празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти.

Назначена със заповед на кмета комисия одобри подпомагането на 23 от проектите. Заповедта с одобрените проекти и стойността на всеки от тях е публикувана на сайта на Община Разград.

Процедурата за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград е от изключително значение за най-стария културен институт в страната – читалищата. Чрез нея се подпомагат, активизират и мотивират читалищата в търсенето на допълнителни източници на финансиране, тя съдейства за разширяване и разнообразяване на читалищната дейност, модернизиране и организационно укрепване на читалищата. Община Разград е с дългогодишни традиции в опазването и съхраняването на културното наследство и високо цени значимостта и стойността на читалищата като съвременни културно-образователни информационни центрове, които съхраняват културните традиции на населените места и пазят живи паметта и духа на народа.

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *