22 читалища купуват с общински пари нови носии или техника

10 000 вместо 5000 лева ще е финансовото подпомагане от Община Разград за читалищата от региона. Това стана ясно на среща на заместник-кмета Галина Георгиева с читалищни дейци – съобщават от пресцентъра на Община Разград.

Средствата са от собствени общински приходи и се раздават за втора поредна година.

Сумата е разпределена между читалищата на проектен принцип, чрез депозиране на проектни предложения, в съответствие със специално разработените за целта Правила за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност през 2019 г., приети със заповед на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.  Всички читалища от общината имаха  възможност да кандидатстват за закупуване и ремонт на музикални инструменти, озвучителна и осветителна техника, компютърна техника и периферни устройства, носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит, както и за подпомагане организирането на чествания на годишнини,  празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

През тази година определената експертна комисия е разгледала подадените 22 проектни предложения, като всички са получили одобрение. Десет от тях са били за закупуване на озвучителна и осветителна техника,  три за закупуване на компютърна техника и периферни устройства, шест за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит и три за подпомагане организирането на чествания на годишнини, празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *