211 човека номинираха проф. Нейко Стоянов за Почетен гражданин на Разград

Проф. д-р Нейко Маринов Стоянов е предложението на Филиал-Разград на Русенския университет за почетен гражданин на Разград – съобщават от образователната институция.

На 13 декември, петък, Директорът на Филиала проф. д. н. Станка Дамянова депозира това предложение до кмета на Община Разград Денчо Бояджиев. То е подкрепено от целия академичен състав на Филиал – Разград, Ректорското ръководство и Академичния съвет на Русенския университет, колективът на Основно училище „Васил Левски“, студенти и жители на Разград – общо  211 човека.

Професор Нейко Стоянов има значителен принос като директор, зам.-директор и ръководител катедра при създаването,развитието и утвърждаването на Филиала като значима образователна структура в Разград. Той е от първите преподаватели,  започнали работа с откриването му през 1986 г. Като Директор в периода 2000 – 2007 г., той има ключова роля за преобразуването на Технологичен колеж – Разград във Филиал – Разград на Русенския университет. Проф. д-р Нейко Стоянов е бил член на Общото събрание, на Академичния съвет и на Контролния съвет на Русенския Университет, на Съвета за учебна и научноизследователска дейност (СУНИД) в Технологичен колеж – Разград и  на Съвета на Филиал – Разград.

Проф. Стоянов е известен учен в областта на органичната химия у нас и в чужбина. Има повече от 200 научни публикации в реномирани списания, над 400 цитати, над 70 дипломанта и 7 докторанта. Той е първият преподавател във Филиала, придобил образователна и научна степен “Доктор” (1991 г.), първи получава и академичната длъжност “Професор” (2012 г.). Проф. Стоянов изгради научен колектив, в който участват както преподаватели от Филиала, така и изтъкнати учени от страната. Ръководи и участва в екипи на български и чужди научни проекти. Ръководител и консултант е на докторанти, реализирали се както във Филиала, така и в Университети в България и чужбина.

За постиженията си в науката и работата със студенти и докторанти, проф. Стоянов е многократно награждаван. Последната награда бе присъдена от студентите, които го избраха през 2018 г. за Будител на Русенския университет – Филиал Разград.

Проф. д-р Нейко Маринов Стоянов е роден на 13 март 1950 г. в гр. Шумен. Средното си образование завършва с отличен успех през 1965 г. в ЕСПУ „Г. Кирков“ гр. Дулово, Силистренска област. Същата година е приет за редовен студент в Химическият Факултет на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски“, който завършва през 1973 г. През същата година започва работа като стажант асистент по органична химия в Шуменския Университет „Св. К. Преславски“. Прекъсва преподавателската си дейност, за да служи в Българската Народна Армия в школата за запасни офицери във Враца и като отличник на взвода продължава военната си служба в научно-изследователската база на Химически войски в гр. Банкя. През  1977 г. създава семейство и оттогава живее в гр. Разград. Бил е за кратко учител в СПТУ „Мария Кюри“ и СПТУ по Машиностроене „Ю. Гагарин“. От 01.09.1979 г. до 01.09.1986 г. е директор на училище „В. Левски“ в Разград. Под неговото ръководство училището има значими резултати в областта на педагогическото израстване на преподавателите в учебната, спортната и художествено-творческата дейност на учениците. През този период е бил на специализация в Люблинския Университет “М. Кюри“ в Полша и Минския Държавен Университет в Беларус. От 01.09.1986 г. досега е преподавател във Филиала. През 1991 г. защитава дисертационният си труд на тема: „Хетероциклени производни на пръстенни 1,3-дикетони“ и получава образователната и научна степен „доктор“. През 1999 г. е избран за доцент, а през 2012 г. за професор по научната специалност „Органична химия“.

Това е втората номинация за званието „Почетен гражданин на Разград”, което ще се връчи на 28 януари 2020 г. Първата бе на президента на ПФК”Лудогорец” Александър Александров. Според Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на община Разград всяка година  се определя по един носител на званието, с изключение на случаите за удостояване  посмъртно. След решението за това от 2012 г. обаче няколкократно това правило бе нарушавано и по няколко заслужили наши съграждани го получаваха на специална церемония на 28 януари Денят на Разград. Вероятно и сега ще се случи така, защото неоспорим е приносът за Разград и на двамата номинирани.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *