Още 5 блока в Разград ще бъдат санирани безплатно

Пет проекта на Община Разград са одобрени за саниране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките…

Виж повече.. Още 5 блока в Разград ще бъдат санирани безплатно