189 работодатели от Разградско се възползвали от мярката 60/40, запазили над 2000 работни места

Разград

През месец юни 2020г., след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на започналите работа безработни лица достига до 527 лица, като 85,3% са устроени в реалната икономика. Това съобщават от Регионалната служба по заетостта в Русе.

В сравнение с месец юни 2019г. се отчита значителен ръст на започналите работа  безработни – със 110 лица. По експертна оценка през месец юни на старите си работни места преди COVID 19 кризата са се върнали 24,1% от безработните лица.

Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори преработваща промишленост – 17,3%; хотелиерство и ресторантьорство – 13,6%; търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 16,3 %; държавно управление-15,3%; селско, горско и рибно стопанство – 13,3%; култура, спорт и развлечения – 8,9%;строителство -6,4% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 77 безработни лица-63 по програми и мерки по ЗНЗ и 14 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка 165 търсещи работа са участвали през месеца в поетапно подновените форми на присъствени индивидуални и групови срещи в областта  като  мобилни бюра по труда, трудови борси, срещи с трудови посредници.

През месец юни са възстановени и присъствените форми на обучения на възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В обученията за ключова компетентност са включени 100 безработни лица, а в професионална квалификация 166 лица.

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от COVID-19 кризата, до края на м.юни чрез бюрата по труда в област Разград 189 работодатели от засегнатите сектори са се възползвали от мярката 60/40, въведена с ПМС № 55 от 24.03.2020г. По този начин са се съхранили 2365 работни места.

В края на месец юни общият брой на безработните в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат е 6026 лица. Спрямо предходния месец май те са с 306 лица по-малко или спадът е 4,8%. Спрямо юни 2019г. увеличението е с 1365 лица или 29,3%.

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Разград  е 11,6%, като спрямо м. май показва намаление с 0,5 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 2,7 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 8,3%.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 28,3% /681/, следвана от Кубрат – 16,9% /1161/, Завет – 15,7% /549/, Лозница – 14,5% /572/, Исперих – 14,7% /1342/, Цар Калоян – 13% /341/, а най-ниско в Разград – 6,2% /1461/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-висок дял имат освободените от сферата на преработваща промишленост – 18,3%; държавно управление – 10,6 %; търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети-9,4%, хуманитарно здравеопазване и социалните дейности-7,5% и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 214, като 120 или 56,1% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (22,4%); хуманно здравеопазване и социална работа  (22,4%); селско, горско и рибно стопанство (16,8%); държавно управление (10,7%); хотелиерство и ресторантьорство (8,4%), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети  (5,6%) и др.

Най-търсените професии през месец юни са: шивач, работник в селското стопанство, лекари и медицински персонал, пакетировач, личен асистент, шофьор.

 

 1,316 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *