Национална конференция за гражданите и социалните услуги откриха в Разград

Национална конференция „Нови възможности за гражданско участие при реализация политиките за предоставяне на социални услуги” бе открита в Разград днес.

Събитието се организира от сдружение „Инициатива за развитие” в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд-Габрово” по проект „Решения за по-широко гражданско участие в политиката по предоставяне на социални услуги”. Представителите на габровските неправителствени организации избрали конференцията да е в Разград, защото открили тук много добри примери за взаимодействие между администрациите и гражданския сектор. Част от тези практики ще бъдат представени пред участниците в националния форум през трите дни на конференцията в хотел „Villa della Rossa”. Сред тях и съвместната инициатива на Община Разград, сдружение „Лудогорие”, Обществен дарителски фонд за Разград и местния бизнес за изграждане на детска площадка, а също и партньорството на Областна администрация-Разград и сдружение „Феникс” за виртуални форми на срещи между представители на бизнеса, гражданите и администрациите.

В приветствието си към участниците в конференцията, които са от: Габрово, Разград, София, Бургас, Велико Търново, Пловдив  и други, заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова пожела успешна работа в теоретичната част на конференцията и добри спомени от Разград от съпътстващата програма, в която има и туристически обекти, и места, в които е реализирано на практика доброто взаимодействие в общността при реализацията на конкретни инициативи. Заместник-кметът Милена Орешкова оцени темата на конференцията като изключително актуална, тъй като се провежда в месеца, в който влезе в сила новият Закон за социалните услуги, който дава нови възможности за пряко участие на гражданите в обсъждането и реализацията на социалните услуги.

Проектът, по който се провежда тридневната конференция, има за цел да предложи решения за засилване ролята на гражданското общество и бизнеса в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика по предоставяне на социални услуги.

Участниците в конференцията бяха приветствани и от заместник областния управител Евгени Драганов, който подчерта, че Областна администрация Разград води последователна политика на взаимодействие с неправителствения сектор, както в сферата на социалните услуги, така и в много други сфери на регионалното развитие. Той припомни, че заедно със сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ през 2016 г. е създаден единственият в България Областен съвет за превенция на домашното насилие, като консултативен орган към Областния управител на област Разград. Съветът  представлява иновативен модел за междуинституционално сътрудничество в сферата на превенцията от домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие, както и за формулиране на политики по темата за домашното насилие.  Оценен е високо от компетентни институции на национално ниво и от други области – заяви г-н Драганов.

 

 

 

 3,286 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *