12 докладни записки одобриха съветниците на сесията си днес

12 докладни записки имаше в дневния ред на Общински съвет-Разград за заседанието, което се проведе днес. С различни мнозинства предложенията на ръководството на местната управа бяха приети. Докладните бяха представени от Кмета Добрин Добрев и заместник-кметовете Зорница Евгениева, Елка Неделчева и Полина Иванова. Това съобщават от пресслужбата на Община Разград.

Две от докладните бяха свързани с общински наредби. Едната – за напълно нов нормативен акт, а другата – за изменения.

Новата е Наредба №32 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Разград. Приемането на подобен нормативен акт се изисква от Закона за ветеринаромедицинската дейност, според който Общинските съвети трябва да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. В Наредба №32 с цел запазване на баланса между обществения и частния интерес се регламентират правила и задължения за физическите и юридическите лица, свързани с отглеждането на селскостопански животни за лични нужди, като с наредбата се определят местата (районите), в които могат да се отглеждат селскостопански животни на територията на Община Разград и се регламентира обема на животновъдната дейност в тях. Според мястото за отглеждането на селскостопански животни територията на общината се районира, както следва: първи градски район, втори градски район, трети градски район и четвърти район (селски).

Съветниците одобриха и изменения в – Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.  Предложенията бяха за актуализация на цени и такси на предоставяни услуги, определяне на нови услуги и актуализиране на наименованията на административни услуги и добавяне на уникалния идентификатор от Регистъра на услугите. Предложенията за изменения на цените и таксите бяха направени аргументирано от общински структури и звена: Капански ансамбъл-Разград; Художествена галерия “Проф. Илия Петров“-Разград; Регионален исторически музей; Обреден дом-Разград; ОП“Паркстрой“; ОП“Общински пазари“ и Приют за бездомни животни и скитащи кучета. Представители на ръководствата на всички звена присъстваха, за да обосноват и устно при въпроси от съветниците своите предложения и да отговорят на въпроси. Това се наложи само на директора на ОУ“Ив.С.Тургенев“ Милена Орешкова, която в отговор на въпрос уточни, че басейнът в училището ще работи до края на месеца, а ще бъде в профилактика през юли и август. Въпросът бе по повод предложение на съветника Джипо Джипов за въвеждане на 5 безплатни посещения месечно за лица с увреждания, които представят документ от ТЕЛК. Част от съветниците призоваха това предложение да се разгледа на следваща сесия, след като се публикува за месец за публично обсъждане на интернет страницата на Община Разград, което е законово изискване. Ако бе гласувано днес, щеше да се наложи докладната с всички останали промени да бъде отложена с още един месец. Джипов оттегли предложението си, а Кметът Добрин Добрев увери, че администрацията ще го внесе за следваща сесия. Възникна и предложение 5-те безплатни посещения да са валидни при ползване и на други общински съоръжения.

На сесията бе одобрена и докладна записка за учредяване на право на строеж в имот-частна общинска собственост, намиращ се в Бизнес зона „Перистър“. Относно имота е получено искане от „Ханел“ЕООД за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на цех за производство на електронни компоненти. Размерът на инвестицията е 1 500 000 лв., а разкритите работни места – не по-малко от 12.

Сред докладните за обсъждане бе и одобряване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между побратимените градове и побратимяване между Кметство Стаучени(Община Кишинев) в Република Молдова и Община Разград. Утвърден бе и План за действие на община Разград в изпълнение на стратегия на област Разград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. (2024-2027). Мнозинство имаше и по докладните за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на поземлени имот в Разград – единият с площ 447.00 кв.м. с начална тръгна цена 28 792 лв., а другият – с площ 26 226,00 кв.м. с начална цена 216 301 лв.

Съветниците одобриха и докладна за продажба на имот-частна общинска собственост на собствениците на законно построена в него сграда в Дряновец на цена 13 618 лв., 30% от продажбата ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на Дряновец.

Одобрена бе и докладна за отдаване под наем публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. Имотът се намира на ул. „Паркова“, намерението на „Алекса Стил“ЕООД е да се ползва за поставяне на обект тип кемпер за търговска дейност със здравословни храни и напитки и консултиране на посетителите за ползите от здравословния начин на живот.

Продължаване с по 4 години на срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост на четирима наематели също одобриха съветниците. Както и докладна за учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост в землището на Островче за поставяне на пчелини.

В края на сесията Кметът Добрин Добрев представи информация за предприетите от администрацията действия за мониторинг, контрол и превенция на замърсяването на въздуха в Разград. Той съобщи, че е проведена кореспонденция с РИОСВ-Русе по отношение нарушената проводимост на река Бели Лом, като е изяснено, че това е извън регулация и Областна администрация е осигурила проводимост. В Община Разград са получени протоколи от мобилната станция за предходен период, като за него не са отчетени отклонения по други показатели освен еднократно за фини прахови частици. Сензорите на общинската станция за мониторинг на въздуха са подменени на 3 април, калибрирани са и работят. Коритото на реката е почистено от наноси за осигуряване на проводимост, тъй като нивото е ниско и беше прорасла растителност, която също е почистена, както и кьонетата на реката. В момента се прави почистване от дървесна растителност в района на бившия Месокомбинат до края на регулацията, като до десетина дни тези дейности ще приключат. Очакват се резултатите от замерванията на мобилната станция на ИАОС, която бе в Разград в началото на месеца – съобщи още Кметът Добрин Добрев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *