11 години по-късно отново търсят конфликт на интереси при управителя на Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж

Съветници от ГЕРБ подадоха сигнал до ОИК-Разград по казус, решен от съда през 2009 г. Комисията обаче не се е произнесла с решение по същество, а е поискала от кмета на Община Разград 7 вида документи с оглед установяване основателността на фактите в сигнала.

Той е подаден на 5 юни, текстът и предметът му не са публикувани в регистъра на жалбите, но от решението става ясно, че касае установена от съветниците от ГЕРБ несъвместимост по чл.30, ал.4, т.4 Закона за местното самоуправление и местната администрация с общинския съветник от БСП Румяна Антонова Балтова. Въпросното законово положение предвижда правомощията на общински съветник да бъдат прекратени „при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация”. По метода на изключването предполагаме, че съветниците от ГЕРБ намират конфликт на интереси в качеството на Балтова като съветник и управител на Домашен социален патронаж.

Дали конфликтът е налице Общинската избирателна комисия ще решава след като в 7-дневен срок получи от кмета заверени копия от следните документи: трудов договор и допълнителни споразумения с Румяна Антонова Балтова; длъжностна характеристика на Румяна Антонова Балтова; щатно разписание на длъжностите на общинската администрация; устройствен правилник на общинската администрация; заповед на кмета на Община Разград за второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити; структура на общинска администрация и дейностите към нея; документи, удостоверяващи статута на Домашен социален патронаж гр.Разград.

Казусът звучи интригуващо, но за наблюдателите и участниците в политическия живот на Разград е дежавю. През 2009 г. същият казус, но с други действащи лица, мина по всички съдебни инстанции и завърши благополучно за тогавашния управител на Домашен социален патронаж. Тогава №13 от листата на ГЕРБ от изборите пред 2019 г. Янка Георгиева бе управител на Домашен социален патронаж и общински съветник от БСП, сигналът за конфликт на интереси подаде Георги Милков от Центъра на НПО. Комисията за конфликт на интереси в Общинския съвет с председател д-р Селиме Карагьозова, тогава от ДПС, и заместник-председател Тодор Димитров, тогава областен лидер на ГЕРБ, установи наличие на конфликт на интереси. Административен съд-Разград, а по-късно и Върховен административен съд постановиха, че конфликт на интереси не е налице.

Ето какво пише в аргументите на последната съдебна инстанция: „Въз основа на събраните в съдебното производство доказателства – трудов договор, длъжностна характеристика, щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, устройствен правилник на общинската администрация обосновава извода си, че заеманата от проверяваното лице длъжност не е щатна длъжност в общинската администрация.
Касационният състав намира изложените изводи обосновани от доказателствата по делото, категорично установяващи, че длъжността управител на Домашен социален патронаж не е включена в щатното разписание на общинската администрация. Правилно преценката на длъжността за принадлежността й към изпълнителната власт е направена с оглед критериите на Закона за администрацията. Безспорно “управителят на домашен социален патронаж” не е орган на изпълнителната власт, не е и част от администрацията на изпълнителен орган.”.

Дали 11 години по-късно ОИК-Разград ще се позове на това решение и този аргумент, предстои да видим.

 3,744 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *