10 докладни за септемврийската сесия на Общинския съвет, сред тях – бюджетът за 2023 г.

Десет докладни записки включва дневният ред на заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 18 септември от 13,30 ч. в залата на 11 етаж в Община Разград. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Те бяха обсъдени днес на общо 6 заседания на 12 постоянни комисии към местния парламент. Докладните бяха представени от заместник-кмета и изпълняващ функциите на Кмет на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Докладната, която бе представена на всички заседания, бе за приемане на бюджета за 2023 г. Това е първият общински бюджет, съставен 8 месеца след началото на бюджетната година, тъй като до този период нямаше приет държавен бюджет. Общият обем на проекта за бюджет на Община Разград за 2023 г. е в размер на 90 841 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 54 081 х.лв. и 36 760 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Разград. Заместник-кметът Полина Иванова припомни, че в началото на годината месните парламентаристи приеха Разчет за 2023 г., разликите с него са в увеличаване на средствата за държавните дейности. Предложения за изменение на проекта бяха направени на съвместното заседание на комисиите по бюджет и по законност. Те бяха свързани с разходната част: 15 000 лв. за проектиране на път до земеделските бази в Гецово, 18 000 лв. – за проектиране на велоалея до Гецово, както и средства за кръгово кръстовище в Бизнес зона „Перистър“ на изхода срещу КАТ.

На всички комисии докладната получи одобрение.

Сред другите теми, които съветниците обсъждаха и одобриха, бе утвърждаването на маршрутно разписание на две автобусни линии – №3 ще тръгва от жк „Орел“ и ще стига до Бизнес зона „Перистър“, а №8 – от Автогара Разград до Бизнес зона „Перистър“. Одобрени на комисии бяха и: предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост – Съдебната палата на площад „Независимост“2 – на Висшия съдебен съвет; отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 608,80 лв. без ДДС на имот – публична собственост – кафе в сградата на Филхармонията; продължаване на срока на настаняване и наемното правоотношение с двама наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост; учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост в землището на Гецово за настаняване на пчелни семейства; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част в горска територия от имот – частна общинска собственост в землището на Разград за настаняване на пчелни семейства; одобряване на изменение на подробен устройствен план за регулация и  застрояване. Сред докладните и е предложение за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини за учебната 2023/24 г., допускане на група с брой деца под определения минимум в детска градина и за изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата. Завишаването на броя деца в групи е в 20 групи в 10 детски градини, а под определения минимум е само една група в една детска градина. Маломерните и слети паралелки са 16 в 6 училища.

По време на комисиите бе изслушана и гражданка, която предложи да се изгради детска площадка в района на ул. „Костур“2. Представители на Инициативния комитет за изграждане на Мемориал на военните поделения, съществували в Разградски гарнизон в периода 1878–2009 г. поставиха въпроса за продължаване на изграждането на Мемориала. В проекта за бюджет за това са предвидени 20 000 лв. – уточни заместник-кметът Полина Иванова, а заместник-кметът Добрин Добрев предложи за изясняване на проблемите при строителните работи досега да се проведе работна среща между проектанта, архитекта и представители на фирмата, ангажирана по предложение на Инициативния комитет за изграждането на паметника.

На заседанието на комисията по младежта и спорта бе взето решение от резерва от средства за високи спортни постижения да бъдат предоставени 2000 лв. на световния ученически шампион по троен и дълъг скок Лъчезар Вълчев и 900 лв. за перспективния млад колоездач Георги Радославов.

 3,825 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *