10 декември 2019 г.

12,30 ч., фоайе на Общинска администрация на 11 етаж – Церемония по награждаване на „Десетте най-добри спортисти на Община Разград за 2019 г.

13.00 ч., зала 102 на Общинска администрация-Разград – съвместно  заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика и на Постоянната комисия по управление на общинската собственост и стопанство

14.00 ч., зала 102 на Общинска администрация-Разград –  – съвместно заседание на Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации, Постоянната комисия по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината и на Постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство

15.00ч., зала 102 на Общинска администрация-Разград  –  съвместно заседание на Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма Постоянната комисия по социална политика, трудова заетост, и здравеопазване и Постоянната комисия по образование и наука

16.00ч., зала 102 на Общинска администрация-Разград   – съвместно заседание на Постоянната комисия по общинско сътрудничество и взаимодействие с НСОРБ и Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *