Фитнес на открито в Липник и кътове за отдих и спорт в още 7 села в Лудогорието по екопроекти

16 проекта от Разградска област са одобрени в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда-2020 г.” от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите. Тази година инициативата се проведе под надслов „Обичам природата – и аз участвам”.

8 от проектите са на кметства от региона, 6 – на  училища, а 2 – на детски градини. Сред условията за включване във финансирането бе кандидатът да не е одобряван в предходните кампании. По „Чиста околна среда” се подпомагат малки проекти с еконасоченост от 17 години. С проектите на общини и кметства се цели реновиране и създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Целта на проектите на учебните заведения е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора

Одобрените за тази година проекти са класирани по вида на кандидатите.
На най-предна позиция от разградските е проектът „Уча на открито” на ОУ”Отец Паисий”-с.Подайва, то е на трето място в списъка на училищата. Общо училищните и на Центровете за подкрепа на личностно развитие проекти са били 506, одобрени са 110 от тях, те ще получат финансиране до 5000 лева. Под №20 е СУ”Христо Ботев”-Лозница с проект „Обичам природата – и участвам”, на 22-ро – НПТГ”Шандор Петьофи”-Разград с проект „Чиста околна среда – това е моето бъдеще, на 58-мо – ОУ”Св. Паисий Хилендарски”-Езерче с проект „Урок на открито”, на 107-мо – НУ”Васил Левски”-Лозница – с проект „Малки природозащитници”, на 109-то – ОУ”Христо Ботев”-Брестовене с проект „Класна стая на открито”.

Най-много, а и с най-висока стойност, с одобрените проекти на кметства. Те ще получат до 10 000 лева за реализация на проектите си. Общо са подадени 901 проекта, одобрени са 232, сред които 8 от разградска област. На 42-ра позиция е проектът на Кметство Липник „Изграждане на фитнес на открито и кът за отдих”; на 62-ра – проектът на Кметство Севар „Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих и детски кът”; на 70-то – на Кметство Духовец „Да почистим  и облагородим парковото пространство и да създадем зона за отдих и игри”; на 93-то – на Кметство Благоево „Зона за отдих”; на 99-то – на Кметство Яким Груево – „Създаване на зона за отдих, спорт и игри”; на 185-то – на Кметство Ловско – „Създаване на зона за отдих и игри”; на 224-то – на Кметство Дянково „Създаване на кът за отдих и игри”.

Само на две детски градини от Разградско са одобрени проектите. Финансирането за тях е до 5000 лв. Общо са подадени 426 проекта, одобрени са 132. На 44-та позиция сред тях е проектът на ДГ”Кокиче”-Йонково „Обичам природата – и аз участвам”, а на 121-ва – на ДГ”Веселие”-Лозница „Създаване на зона за отдих и игра, включваща детски кът и екокът в база за обучение „Славейче”-Сейдол”.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *