Утре откриват физкултурния салон на Езиковата

На 4 и 6 март ще бъдат официално открити още 4 обекта на образователната инфраструктура в град Разград – детска градина, физкултурен салон и 2 училища. Това съобщават от пресцентъра на Община Разград.

Чрез церемониите „Откриване на обект“ ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати в детското и учебни заведения, които бяха ремонтирани и благоустроени по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура №BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград“.

Събитията ще се проведат при следния график:

04.03.2020 г. (сряда)      10:30 часа – откриване на подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина 6 „Шестте ястребинчета“. Място на провеждане: двор на детска градина „Шестте ястребинчета“, гр. Разград, ул. „Камчия“ №1;

12:00 часа – откриване на подобект „Училищен физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Място на провеждане: спортна площадка на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №10.

06.03.2020 г. (петък)       10:30 часа – откриване на подобект „ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Разград, I и II корпус“. Място на провеждане: двор на втори корпус на учебното заведение, ул. „Стефан Караджа“ № 13, гр. Разград;

11:30 часа – откриване на подобект „ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, втори корпус“. Място на провеждане: площадка пред втори корпус на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград.

Проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ е на обща стойност 9 897 137,19 лв. и е насочен към подобряване качеството на образованието в община Разград чрез изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, рехабилитация на дворните пространства, изграждане на достъпна архитектурна среда и доставка на оборудване и обзавеждане в 12 обекта на образователната инфраструктура в град Разград – училища, детски градини и детски ясли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *