Успешен старт на електронния прием на първокласници: още в първия ден бяха записани 160 деца

Успешно стартира електронната система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград – съобщават от пресслужбата на местната управа.

Само в първия ден от кампанията в периода от 9,00 ч. до 16,30 ч. бяха подадени заявления за 160 деца.

Припомняме, че електронната система за прием на първокласници се въвежда за пръв път в Разград за учебната 2023/24 г. Между 5 и 11 май бе тестовият период, тогава родителите на близо 100 деца направиха пробна регистрация без да срещнат затруднения с електронното попълване на документите.

Линкът, на който може да се подаде заявление за прием на първокласник, е този: https://schoolrz.uslugi.io/. Препратка към него има и от заглавната страница на сайта на Община Разград.

На сайта за електронен прием има подробно ръководство относно технологията на подаване на документите. Той ще е активен до 23,59 ч. на 28 май 2023 г. На практика обаче за повече от една трета от подлежащите на прием в първи клас деца са подадени заявления още в първия ден от кампанията. Общият брой на подлежащите на прием деца е 383. Освен подлежащите за първи клас 7-годишни деца, електронният прием включва и тези, които ще постъпят в първи клас на 6-годишна възраст, както и тези, които са отложени с една година – 8-годишни деца.

Припомняме, че според Наредба №30 за електронния прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, приета от Общински съвет-Разград на 25.10.2022 г., водещ критерий в класирането на база точкова система е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При кандидатстването децата ще бъдат разпределени в 4 групи. В първа група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението дава най-много точки на бъдещия първокласник и го класира в първа група. В първа група са и деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище. Във втора група са деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният или настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. В трета група са децата с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният или настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. В четвърта група са децата с постоянен или настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. Приемът в училищата ще се осъществява последователно по реда на четирите групи, като първо ще се приемат децата от първа група. Резултатите от първо класиране се обявяват на 30 май, останалите етапи от електронния прием са обявени в Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *