Търсят първолаци и деца в предучилищна възраст по механизма за приобщаване, за 25 деца осигуряват социални помощи, за да посещават училище

Днес в Областна администрация Разград се състоя работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

В нея участваха заместник областният управител Евгени Драганов, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, зам.-кметът на община Разград Милена Орешкова, изп. директор на СНЦ „Жанета“ ЦОП Росен Аврамов, представители на ОД МВР и РДСП.

В началото на срещата началникът на РУО-Разград информира, че през 2020 година усилията приоритетно ще бъдат насочени и към 5-, 6- и 7-годишните деца, които е трябвало тази учебна година да постъпят за първи път в подготвителна група или в първи клас, но не са записани в детска градина или училище; новоотпадналите към 01.12.2019 г. с фокус върху 5-, 6- и 7-годишните, за които има най-голям шанс да бъдат задържани в образователната система. С цел устойчивост на напредъка по Механизма е належащо през следващите няколко месеца активно да бъде подпомогната чрез областните координационни центрове и засилена дейността на екипите за обхват.

Г-н Петков информира още, че към началото на учебната 2019/2020 г., броят на новоотпадналите деца и ученици в страната е намалял два пъти, в сравнение с миналата учебна година. Тази учебна година обаче се отчита влошаване спрямо миналатаучебна година, на резултатите по обхващането на децата на 5,6 и 7 години.

Ангел Петков представи отчет за изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст (ПМС № 100 от 08.06.2018 г.

На територията на област Разград, след осъществени 1002 посещения на място през учебната 2019/2020 г. е установено, че са записани 119 деца и ученици в ДГ/училища, като при обходите е констатирано, че има деца и ученици, за които в ИСРМ е подадена информация, че са отпаднали, но голяма част от тях са записани в друго учебно заведение. 758 от обходените деца и учениците са в чужбина. При обходите е констатирано, че на посочените в ИСРМ адреси на 92 деца и ученици не живее никой. За тези деца и ученици ще бъде поискана справка от РД на МВР за установяване на местонахождението на семействата им.

За сравнение, през учебната 2018/2019 г. са осъществени 1117 посещения на място, касаещи 1121 деца и ученици. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния екип, които са извършили обхождането.

Записаните деца и ученици в детски градини/училища са 36, а 1003 са били децата и учениците в чужбина. 57 от подадените в информационната система са били с неизвестен или друг адрес. За тези деца и ученици е поискана справка от РД на МВР за установяване на местонахождението на семействата им. През изминалата учебна година е установено още, че 25 са децата и учениците, в чиито семейства има различни причини за незаписване на подлежащите в ДГ/училище – незаинтересованост, липса на финансови средства и др. Имената на тези деца са подадени на РД „Социално подпомагане”, гр. Разград за подпомагане на семействата.

„Към момента продължава обхождането на необхванатите деца и ученици като преобладават 5 и 6 годишни деца, голяма част от които до сега не са били в образователната система. Обработват се протоколи на деца, родени през 2013, 2014 и 2015 година.След приключване на обходите и въвеждане на информацията в информационната система, предстои набелязване на мерки и извършване на дейности за връщане в образователната система на необхванатите деца и ученици, живеещи на територията на областта“, каза още г-н Петков и изтъкна, че с цел подобряване на дейностите по Механизма, през периода 14 – 19 ноември 2019 г., са проведени четири работни срещи с членове на екипите за обхват, като в  срещите са участвали представители от общините, Дирекция „Социално подпомагане”, СДВР – Разград и педагогически специалисти от образователните институции от област Разград. На екипите за обхват е представена презентация с насоки за работа при осъществяване на дейностите по механизма. Дадени са насоки за работа при предстоящите обходи по домовете на отпадналите деца и ученици. Уточнени са новите моменти в работата на екипите и работата с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

На срещата бяха обсъдени добрите практики в работата през отминалата година, както и проблемите, срещани от екипите, и начините за тяхното решаване.

Г-жа Орешкова сподели мнение, че е осъществено едно много добро взаимодействие между институциите, пряко ангажирани в изпълнение на дейностите по механизма. За по-голямата част от обходените деца и ученици е установено, че пребивават със семействата си в чужбина. При завръщането им в населените места, в които има само една детска градина и/или едно училище ръководствата на образователните институции със съдействието на екипите за обхват своевременно ги записват, но е необходимо тези деца редовно да посещават училище. „Проблемът е не, че децата и учениците не са обхванати, а колко често посещават ДГ или училище“, каза още г-жа Орешкова.

Г-н Петков изтъкна още, че в повечето детски градини липсва достъп в системата (дори с администраторски права на ДГ/училище) до профил на деца/ученици, които са с постоянен и настоящ адрес в населеното място, където се намира образователната институция и за които са попълнени протоколи за обход, като причината за това е  липса на достатъчно техника в ДГ за свързване към системата. Според него е необходимо да се организира обучение за работа в електронната система на механизма с представители на всички институции, ангажирани в него, за да се разбере логиката на функционирането и това кой какви права и ангажименти има в нея.

Липса на обществен транспорт за посещения в отдалечени населени места също е проблем, който предстои да бъде решен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *