Търсят кой да представлява региона в Съвета на децата

Започна процедурата по избор на номинация на Община Разград в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето – съобщават от пресслужбата на Община Разград.

Възможност да кандидатстват имат деца от 13 до 16 години. Те трябва да подадат мотивационно писмо и формуляр за кандидатстване, образци за които са публикувани на интернет страницата на Община Разград в секция „Образование, младежки дейности и спорт“. Документите се подават в сградата на Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“, по пощата на посочения адрес или на електронен адрес: obshtina@razgrad.bg в срок до 24 май 2024 г.

Членовете на Съвета на децата към председателя на ДАЗД са с мандат от 2 учебни години. Всяко дете може да кандидатства само за едно от следните четири направления: членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;  представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури.

Комисия в състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга в срок до 30 май ще направи подбор на номинациите по всяко направление, като селектираните ще бъдат представени пред областна комисия.

Подборът се извършва по следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умения за участие в дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, умения да мотивира и обединява деца от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта, възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който изпълнява основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на Съвета е да даде възможност на децата да обменят знания, умения и ценности, да представят своята гледна точка и изказват мнение при разработването и реализирането на политики и програми за закрилата и развитието на децата; обсъждането на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата и по всички други въпроси от интерес за децата.

Съставът на Съвета на децата се формира от представители на всички 28 административни области в страната, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *