Три социални предприятия осигуряват работа на 82-ма безработни в Кубрат, Завет и Самуил

Лудогорските общини Кубрат, Завет и Самуил успешно приключиха проекти по процедура „Развитие на социалното предприемачество”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. – съобщават от Областен информационен център-Разград.

Общата стойност на трите проекта е 1 014 318 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

Проектите бяха фокусирани към подобряване на качеството на живот на уязвимите групи (хора с увреждания, в неравностойно положение и други социално изключени лица), и към подпомагане изпълнението на общински дейности по благоустрояване и озеленяване, необходими за задоволяване потребностите на общините и техните  граждани.

В изпълнение на проектните дейности бе извършено психологическо подпомагане и мотивиране, социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи, с цел насърчаване участието им на пазара на труда и създаване на умения за успешно справяне на работното място и адаптиране към работните условия при включването им в заетост.

Проведени бяха професионални обучения по професия „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство” и по професия „Помощник в строителството”, специалност „Основни и довършителни работи”.

В трите общини бяха създадени нови социални предприятия с предмет на дейност  „Озеленяване и благоустройство”. На успешно приключилите курсовете за професионална квалификация в новосъздадените предприятия бе осигурена заетост за период от 12 месеца, в която бяха включени общо 82 безработни.

Устойчивостта на резултатите ще се гарантира чрез продължаване функционирането на социалните предприятия и запазване на част от работните места.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *