Трима апелативни съдии проверяват разградските магистрати

Годишна проверка на организацията на дейността на съдиите и движението на делата за периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г. бе извършена днес в Окръжен съд Разград – съобщават от пресслужбата на съда.

По Закона за съдебната власт контролът се осъществява всяка година от Апелативен съд – Варна.

Със заповед на Председателя на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян, работата на Окръжен съд Разград бе ревизирана от съдиите в Апелативния съд Диана Джамбазова, Ангелина Лазарова и Мария Христова.

Проверката обхваща цялостната дейност на Гражданско, Търговско и Наказателно отделение – образуване, разпределение, спазване на случайния принцип на разпределение на делата; спазване правилата за оценка на натовареността на съдиите; разглеждане на делата; съдебни актове; изпълнение на препоръки от предходни периодични и нарочни проверки, включително препоръки от Инспектората на Висшия съдебен съвет.

Разградският окръжен съд в указания срок е изпратил в електронен вариант на имейл адреса на Апелативен съд Варна и обобщените справки по утвърдените образци.

В срок до 21 февруари Апелативен съд Варна ще извърши проверки и в останалите окръжни съдилища в апелативния район.

Проверките ще приключат с Обобщени доклади на работата на окръжните съдилища по граждански, търговски и наказателни дела.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *