С работна среща на кметовете завърши общественото обсъждане на Националната карта на социалните услуги

Областният управител Владимир Димитров свика работна среща с участието на кметовете на общини и представители на дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград, за обсъдят социалните услуги в региона, които да бъдат включени в Националната карта на социалните услуги. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

С това обсъждане завършва продължилата един месец процедура по обществено обсъждане на разработените от Агенцията за социално подпомагане (АСП) проект на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за Националната карта на социалните услуги. Тези услуги се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, на база потребностите във всяка област и община.

През изминалия месец общинските администрации организираха публични дискусии относно проекта на Анализ на потребностите и на Националната карта, в частта им за социалните услуги в съответната община. Те изготвиха становища по отношение на социалните услуги, включени в предложението за Картата. Кметовете на общини изпратиха обобщена информация за резултатите от обществените обсъждания на съответните Дирекции „Социално подпомагане“.

Областният управител организира обсъждане, свързано с определяне нагласите на кметовете на общините по отношение на социалните услуги, включени в предложението за Картата. Той организира и поредица от работни срещи с експерти за изготвяне на документ, представящ общата визия на общините за местоположението и капацитета на социалните услуги на областно ниво в региона.

На днешната работна среща кметовете на общини се обединиха около съвместно становище за вида, местонахождението и броя места на социалните и здравно-социалните услуги на областно ниво, които да бъдат включени в Националната карта.

Областна администрация също ще даде становище относно социалните услуги на областно ниво и ще предостави на АСП постъпилите по време на общественото обсъждане предложения от заинтересовани страни, като например неправителствения сектор.

Областният управител благодари за активната работа и отличния диалог и сътрудничество между Областна администрация, общините и дирекциите „Социално подпомагане“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *