С клетва на нов съветник започна сесията на Общинския съвет

12 докладни записки приеха общинските съветници на юлската сесия на местния парламент. Заседанието на Общински съвет-Разград се проведе днес, продължи малко над два часа, започна с полагане на клетва от нов общински съветник. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Галин Парашкевов сяда на банката на общинските съветници на мястото на Радостина Иванова, която е подала заявление за предсрочно прекратяване на пълномощията й. Парашкевов влиза в Общинския съвет като следващия в листата на ГЕРБ от последните местни избори. Една от докладните записки днес бе свързана с неговата предстояща работа в местния парламент с определяне на постоянните комисии, в които ще участва. Той ще е член на комисиите: по образование и наука, по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и по за младежта, спорта и туризма. Галин Парашкевов е директор на ОУ“Н.Й.Вапцаров“, това е вторият му мандат като общински съветник.

С 23 гласа „за“ местните парламентаристи приеха актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2021 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г. Докладната бе представена от заместник-кмета Полина Иванова. Актуализираният бюджет на Община Разград за 2021 г. е в размер 72 495 000 лв. при първоначален размер 63 669 000 лв. Изпълнението на приходната част е 98,7%, а на разходната – 88,9%.

Заместник-кметът Добрин Добрев представи докладна за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Предложението, което бе прието от Общинския съвет, предвижда добавяне на още два имота в Програмата – в Разград и в Раковски, с което предвидените приходи от продажба на незастроени имоти става 403 604 лв., а приходите от застроените – 352 226 лв.

Няколко докладни за продажби на имоти общинска собственост и за учредяване на възмездни права за ползване върху части от имоти общинска собственост бяха одобрени от местните парламентаристи. Сред тях терени и в по-малки населени места, като 30% от постъпленията ще се ползват за финансиране на подобрения в социалната и техническа инфраструктура в съответното село. Решения бяха взети за продажби на имоти в Киченица, Раковски, Осенец и Островче. Макар на заседания на постоянните комисии да бе обсъждано предложение за увеличение с 10% на началните тръжни цени при продажба на два имота в Киченица, поради близостта им с други стопански обекти, тази идея не бе одобрена на сесия и така търгът за имот с площ 33 396 кв.м. ще стартира от 51 329 лв., а за имот с площ 25 552 кв.м. – от 29 494 лв. Съветниците одобриха разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план за застрояване на поземлен имот в местността „Дянковски път“, както и продажбата на 13 имота частна общинска собственост – лозя.

Съветниците обаче отхвърлиха докладна записка за даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот публична общинска собственост и даване предварително съгласие за учредяване на право на строеж. То касаеше имот с площ 147 585 кв.м. в местността „Хендем“ – между Търговищко шосе и ЖК“Орел“, инвестицията бе за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност 13 000 кВат, като фирмата-инвеститор – „Пауъркот“ЕООД – бе поела ангажимент да дарява 700 мегаватчаса енергия, равно на уличното осветление на Разград за година. Съветници изразиха притеснения относно липсата на търговска дейност от страна на фирмата, макар да е регистрирана през 2018 г., както и по отношение на собствеността й. Заместник-кметът Мирослав Грънчаров увери, че собствеността е на две дружества, регистрирани в чужбина, но не в офшорни зони, каквито бяха предположенията, само 12 съветници обаче гласуваха „за“, 5 се въздържаха, останалите не участваха в гласуването.

Последната докладна в днешното заседание на Общинския съвет бе представена от заместник-кмета Хабибе Расим –  предложение за актуализиране на Списък за средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 2022/23 г. В нея се предлага към седемте учебни заведения от предходната учебна година да бъде добавено ОУ“Г.С.Раковски“-Раковски, в което да продължат обучението си учениците от закритото ОУ“Кирил и Методий“-Киченица. Предложението се аргументира с факта, че училището в Раковски е с много добра и обновена материална база и достатъчен капацитет да поеме по-голям брой ученици, разполага и с необходимите условия за провеждане на целодневно обучение, има ученически стол и се осигурява обедно хранене за учениците, осигурен е превозът на учениците от Киченица до Раковски. Докладната записка получи мнозинство при гласуването. Средищни са и: ДГ“Здравец“-Гецово, ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ“Н.Икономов“-Разград, ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Разград и ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец.

В дневния ред имаше и отговори на три питания на общинския съветник Ахмед Ахмедов, но тъй като по правилник при отсъствие на задаващия въпросите, питанията се снемат от дневния ред, отговорите не бяха представени на сесията.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *