Със 701 се увеличават семействата на помощи за отопление

Със 701 или с 12% се е увеличил броят на семействата, които през тази зима ще получават от държавата помощи за отопление. По-голямата част ще се топлят на дърва – съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Разград.

8503 са заявления-декларации за отпускане на социална помощ за отопление към 6 ноември. Отпуснатите помощи са 6642 бр., отказани заявления 1735 бр., а все още в процес на обработка са 126 заявления.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2019 г. до  31 март 2020 г. Размерът на целевата помощ за петте месеца на отоплителния сезон е 465,90 лв., месечно по  93,18 лв. Помощта се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период или в натура чрез фирма доставчик на дърва.

По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:

Община Разград – приети заявления-декларации 1729, отпуснати помощи 1461 бр., отказани 249 бр.;

Община Исперих – приети заявления -декларации 2006, отпуснати помощи 1412 бр., отказани 533 бр.;

Община Кубрат – приети заявления-декларации 1587, отпуснати помощи 1242 бр., отказани 338 бр.;

Община Завет – приети заявления-декларации 938, отпуснати помощи 763 бр., отказани 175 бр.;

Община Лозница – приети заявления-декларации 872, отпуснати помощи 756 бр., отказани – 92 бр.;

Община Самуил – приети заявления-декларации 877, отпуснати помощи 600 бр., отказани 275 бр.;

Община Цар Калоян – приети заявления-декларации 494, отпуснати помощи 408 бр., отказани – 73 бр.;

От социалните служби уточняват, че прави впечатление, че хората избират да се отопляват предимно с твърдо гориво – общо 7954 семейства, а твърдо гориво в натура, където се избира доставчик, са предпочели само 149 семейства, от които 144 са от община Кубрат и само 8 в община Разград. С ел. енергия са избрали да се отопляват 243 семейства от община Разград и 5 семейства от Лозница, с топлоенергия – 96 семейства, а с природен газ – 21 семейства.

За миналия отоплителен сезон 2018-2019г.  в област Разград са били приети 7392 заявления-декларации , а подпомогнати с целева помощ за отопление са били  5941 лица и семейства. В сравнение с предходните години се наблюдава покачване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление, като през настоящия отоплителен сезон 701 семейства повече са получили помощ за отопление.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *