Със 701 се увеличават семействата на помощи за отопление

Със 701 или с 12% се е увеличил броят на семействата, които през тази зима ще получават от държавата помощи за отопление. По-голямата част ще се топлят на дърва – съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Разград.

8503 са заявления-декларации за отпускане на социална помощ за отопление към 6 ноември. Отпуснатите помощи са 6642 бр., отказани заявления 1735 бр., а все още в процес на обработка са 126 заявления.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2019 г. до  31 март 2020 г. Размерът на целевата помощ за петте месеца на отоплителния сезон е 465,90 лв., месечно по  93,18 лв. Помощта се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период или в натура чрез фирма доставчик на дърва.

По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:

Община Разград – приети заявления-декларации 1729, отпуснати помощи 1461 бр., отказани 249 бр.;

Община Исперих – приети заявления -декларации 2006, отпуснати помощи 1412 бр., отказани 533 бр.;

Община Кубрат – приети заявления-декларации 1587, отпуснати помощи 1242 бр., отказани 338 бр.;

Община Завет – приети заявления-декларации 938, отпуснати помощи 763 бр., отказани 175 бр.;

Община Лозница – приети заявления-декларации 872, отпуснати помощи 756 бр., отказани – 92 бр.;

Община Самуил – приети заявления-декларации 877, отпуснати помощи 600 бр., отказани 275 бр.;

Община Цар Калоян – приети заявления-декларации 494, отпуснати помощи 408 бр., отказани – 73 бр.;

От социалните служби уточняват, че прави впечатление, че хората избират да се отопляват предимно с твърдо гориво – общо 7954 семейства, а твърдо гориво в натура, където се избира доставчик, са предпочели само 149 семейства, от които 144 са от община Кубрат и само 8 в община Разград. С ел. енергия са избрали да се отопляват 243 семейства от община Разград и 5 семейства от Лозница, с топлоенергия – 96 семейства, а с природен газ – 21 семейства.

За миналия отоплителен сезон 2018-2019г.  в област Разград са били приети 7392 заявления-декларации , а подпомогнати с целева помощ за отопление са били  5941 лица и семейства. В сравнение с предходните години се наблюдава покачване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление, като през настоящия отоплителен сезон 701 семейства повече са получили помощ за отопление.

 7,431 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *