Съдът – с нов сайт

Новият интернет – сайт на Окръжен съд Разград вече е активен и може да се ползва от гражданите – съобщават от пресслужбата на съда. Той е резултат от изпълнявания от Висшия съдебен съвет  проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие” по Оперативна програма „Добро управление”. Една от целите на този проект е унификация на интернет сайтовете на съдилищата, централизирано хостване на сървъри на ВСС, централизирана поддръжка и развитие. Старият сайт ще функционира до края на месец ноември, а новият може да намерите на адрес: https://razgrad-os.justice.bg

Унифицирането на съдебните сайтове на съдилищата в страната пряко отразява желанието на съдебната власт да постигне достъпност, прозрачност и обективност на предоставяната информация, свързана с работата на съда и съдебната администрация.

Визията и съдържанието на основните категории са потребителски ориентирани, като в сайта може да се намери информация за ръководството на съда и работното време на администрацията, има информация за дела – справки по дела, график на заседанията, съдебни актове, указания, образци на документи, годишни отчети за дейността на правораздавателната институция, информация свързана с различни инициативи, конкурсни процедури, както и категория новини.

В новия сайт на съда е акцентирано и на достъпа до обществена информация, поместен е формуляр на заявление, както и на Правила за организацията на работата за приложение на Закона за достъп до обществена информация.

Всичко, което се помества в новия сайт, отразява основната цел на Окръжен съд – Разград – да осигурява непрекъснат и лесен достъп до информация, свързаната с работата на съда и всички услуги, които институцията предоставя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *