Съдът: Новият Данък МПС е незаконен

Административен съд-Разград отмени Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №18 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разград. По този начин, ако решението на първа инстанция не бъде обжалвано или бъде потвърдено от Върховен административен съд, ще отпадат по-високите налози за автомобилите на жителите на Община Разград. Междувременно обаче те пак не са в сила, тъй като съдът още на първото си и единствено заседание спря изпълнението на решението на Общински съвет-Разград.

Делото започна след протест от Окръжна прокуратура, той обаче бе предшестван от сигнал, подаден от петима общински съветници, чиито политически сили няма да споменем поради факта, че всички са и участници н предизборната кампания: Калоян Монев, Божинел Христов, Милена Орешкова, Иво Димитров и Стоян Димитров.

Петимата уведомиха държавното обвинение, а в съдебното решение и магистратите го потвърдиха, че не са спазени изисквания на Закона за нормативните документи, свързани с публичността на вземането на решението – да се обсъдят на сесия предложенията и становищата, дадени от граждани. В конкретния случай на сесията през януари не бе внесено единственото предложение, изпратено по електронна поща от Благой Благоев. Оказа се, че мейлът е изтрит от общинския сървър.

Съдът обаче откри и още едно нарушение  при вземането на решението за увеличаване на данъка – че мотивите не са съобразени с изискванията на закона: „законодателят е предоставил на Общинския съвет правомощието да преценява възможностите на населението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите на задължените лица от една страна  и да гарантира изпълнението на функциите на общината от друга страна. Тази преценка следва да се направи при спазване на принципите за обоснованост и пропорционалност, въздигнати в чл.26, ал.1 от ЗНА. За целта е било необходимо в мотивите да се включи обосновка и анализ на очакваните финансови последици от изменението на Наредба №18, в който се посочи какви ще бъдат постъпленията в общинския бюджет, ще се увеличи ли данъкът върху МПС, в какъв размер и тежестта му съобразена ли е с доходите на населението. В случая изготвените мотиви не съдържат такава  финансова обосновка и анализ, поради което съдът приема, че те не съответстват на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.”.

Съдебното решение подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *