Съветниците поставиха задачи за миризмите на всички останали власти: на кмета, на министрите и на народните представители

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и част от неговия екип – заместник-министрите Ренета Колева и Петър Димитров, главният директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ Галина Симеонова – участва в извънредна сесия на Общински съвет-Разград във връзка с качеството на атмосферния въздух в града днес. На заседанието присъстваха и народните представители Антоанета Цонева и Гюнай Хюсмен, областният управител Владимир Димитров, заместник областният управител Ивелина Игнатова, представители на фирми и институции от региона. Това съобщават от пресслужбата на Община Разград.

Заседанието започна с изказване на предварително записал се гражданин, по-късно едно от предложенията на Георги Милков бе включено в решенията от единствената докладна записка, която съветниците обсъдиха и приеха.

Дискусията бе основно около доклада на Директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова относно качеството на атмосферния въздух и дейностите на РИОСВ-Русе по опазване на околната среда по повод сигнали за остра, задушлива миризма на територията на Разград и потенциалните причини за тези миризми. Инж. Христова представи акценти от доклада си, целият текст – 13 страници – е публикуван на сайта на Община Разград. Анализът на екоинспекцията сочи, че сигнали за неприятни миризми в Разград се подават от 2015 г. насам, като те са основно през месеците август и септември, когато са периодите на маловодие и това се отразява на процесите на разлагане. Общо подадените сигнали са 168. Инж. Христова обясни, че анализът е достигнал до 4 потенциални източника на миризми – 3 фирми и Градската пречиствателна станция. Обяснението е, че при технологичните процеси в тях има възможност за емитиране на неприятна миризма с характер на „гнилост“. След проверки и предписания са предприети мерки за отстраняване на нарушенията и значително намаляване на миризмите. В доклада подробно са описани проверките и наложените санкции в този период на фирмите „АДМ-Разград“, „Биовет“ и „Пилко“, както и на оператора на Градската пречиствателна станция „Водоснабдяване-Дунав“.

Инж. Христова уточни, че тази година освен двете планирани замервания с Мобилната автоматична станция към Изпълнителна агенция „Околна среда“ в момента се провежда и трето – от 8 август. Съветниците настояха пред министър Попов проверките на станцията да са още по-чести, той насочи темата към Галина Симеонова, която уточни, че през 2024 г. ще бъдат закупени още 4 стационарни и 3 мобилни модерни измервателни станции, те ще започнат да функционират година по-късно, като къде ще се ситуират ще е решение на Министъра.

Инж. Христова представи и данни за резултатите от замерванията с броя на превишаванията на максимално еднократната и на средноденонощната пределно допустима концентрация за сероводород, които намаляват през годините.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов апелира пред съветниците да вярват повече на държавните институции. По думите му през последните години държавните институции са достигнали много ниска степен на доверие, за което „имаме вина всички ние, но най-вече социалните медии“ – каза министърът. Въпреки няколко кратните призиви от съветниците да обяви конкретни мерки, които би предприел за разрешаване на проблема на Разград, той не влезе в конкретика, обаче увери, че въпросът с миризмите се дискутира, но не е решен нормативно. Според него той е в по-голяма степен здравен проблем, а не на околната среда. Министър Попов заяви, че случаят в Разград ще се наблюдава детайлно, а Министерството ще предоставя информацията, която е необходима. Той каза още, че се работи и върху въпроса как се мери миризма. „Ангажирам се с този въпрос, ще работим, за да намерим най-доброто решение, имаме нужда от активността ви и доверието ви, от конструктивна активност“ – обобщи министър Попов, преди да напусне сесията, за да посети част от местата, свързани с потенциални източници на неприятни миризми.

Във втората част на сесията на въпросите на съветниците отговаряше главният директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ Галина Симеонова. Тя припомни необходимостта от консолидация на ВиК-асоциациите на територията на административната Разградска област, за да може да се използва европейско финансиране в сектора. Обясни подробно и, че на Разград е необходим не просто ремонт на Градската пречиствателна станция, а сериозна модернизация, тъй като съоръжението е изградено по стара технология. Г-жа Симеонова коментира, че трябва да се вдигне дебита на водата, както и да се доизгради канализация в лисващите части. Тя призова решения да се търсят в диалог, а не с ултиматуми.

Преди да се гласува докладната записка ръководителят на проект „Пречистване на технологични води за по-добро управление на речните басейни „Life Wateroil“ Венелин Маринов представи проекта, който се реализира съвместно от Eurovix S.p.A Италия, Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с координатор „Лукойл Нефтохим Булгас“АД. Проектът е свързан с разрешаване на проблем с миризмите и ще бъде обсъден подробно на заседание на Постоянната комисия по опазване на околната среда.

След предложения за изменения и допълнения от съветниците Калоян Монев и д-р Левент Апти с 22 гласа „за“ Общинският съвет прие решение с 6 точки, насочени към мерки, които трябва да предприемат както местната, така и централната изпълнителна и законодателната власти:

  1. Приема със забележки и неудовлетвореност Доклада на Директора на РИОСВ-Русе относно качеството на атмосферния въздух и дейностите на РИОСВ-Русе по опазване на околната среда, по повод на сигнали за остра, задушлива миризма на територията на гр.Разград и потенциалните причини за тези миризми.
  2. Задължава кмета на Община Разград да проучи възможностите за калибриране на общинската система за мониторинг на въздуха и да предвиди в бюджет на Община Разград за 2023 г. необходимите средства за такова калибриране.
  3. Предлага на Директора на РИОСВ-Русе да увеличи броя на планираните и извънредни проверки на чистотата на атмосферния въздух в гр.Разград, както и да завиши строгостта на наложените санкции спрямо установените нарушители. РИОСВ да извърши контролна проверка на техническата изправност на колекторите за отпадни води на промишлените предприятия, посочени в доклада, ако се наложи със съдействието и на други държавни институции, вкл. „Басейнова дирекция“.
  4. Предлага на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството и на Министъра на околната среда и водите да окажат необходимото съдействие за осигуряване на необходимите средства за реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води през 2024 г.
  5. Задължава кмета на Община Разград да внесе информация за изпълнението на решенията на общинския съвет на заседание на съвета през месец април 2024 г.
  6. Предлага на Народното събрание и народните представители от Разградски избирателен район и на Министерски съвет да предложат конкретни действия по консолидация на ВиК-сектора, като запишат 1 област – 1 ВиК Асоциация.

В края на заседанието председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев изрази удовлетворение, че се полага основа за придвижване в позитивна посока на разрешаването на проблема. Той изтъкна ролята в този процес на народния представител Антоанета Цонева, която съдейства за участие в сесията на представители на централната изпълнителна власт, на народния представител Гюнай Хюсмен, който във функцията си на областен управител търси решение на проблема с осигуряване на финансиране за измервателна станция в предходния кметски мандат, на заместник-кмета в настоящия мандат Добрин Добрев, който се ангажира с инсталирането на система за измерване на качеството на въздуха, на общинския съветник Калоян Монев, който активира съгражданите ни в социалните мрежи за търсене на решение на проблема.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *