Според статистиката дръпнахме до 6-то място по заплати

НСИ

От осмо място предишното тримесечие Разградска област вече е на шесто по средна брутна работна заплата.  Това става ясно от информация, разпространена от отдел „Статистически изследвания-Разград“ на Териториалното статистическо бюро-Север.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2019 г. са 26.3 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица намаляват с 1.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2019 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 18.1 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.1%, а в частния сектор – с 0.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.2%, а в частния сектор намаляват с 0.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец септември 2019 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13.9% и „Образование” – 10.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 10.7% спрямо същия период на 2018 г. и достига 1109 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 7.4%. В обществения сектор получават средно 1011 лв., а в частния – 1152 лв.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Операции с недвижими имоти“ и „Държавно управление“.

По размер на средната заплата, през третото тримесечие на 2019 г., област Разград е на 6-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1704 лв., Стара Загора – 1165 лв. и Варна – 1162 лв., а най-ниско във Видин – 810 лв., Благоевград – 815 лв. и Кюстендил – 868 лв.

От статистиката уточняват, че данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *