Списание “Тайм” за Домусчиев: Пример за модерен бизнесмен, решен да остави положително наследство

Авторитетното американско списание “Тайм” представи на читателите си Хювефарма – съобщава на личната си Фейсбук страница собственикът на фирмата с представителство и в Разград Кирил Домусчиев.
“За пореден път доказваме, че държим на професионализъм, устойчиви политики и внедряване на нови технологии. Това е голямо признание за екипа на компанията и лично за мен” – коментира той.
Ето пълният текст на статията в “Тайм”:
“ХЮВЕФАРМА – Пионерска визия
Хювефарма, глобален лидер, специализиращ във ветеринарномедицински продукти с приложение в животновъдството, стартира съвместно предприятие в края на миналата година, за промишлено производство на Омега-3 мазнини. Независимо, че производството ще е предназначено основно за индустриални животни, новата гама масла от микро-водорасли (алги), произвеждани от Хюве Нутрасютикълс, ще е подходяща за ползване и при храни за хора и домашни любимци.
Това е голяма стъпка напред в тенденцията за използване на масла на растителна основа, които се считат за жизненоважни за здравето както на животните, така и на хората вместо използваните традиционно за производството на Омега 3 мастни киселини масла от риба.
Производството на тези продукти е в новия ферментационен завод на Хювефарма в гр. Пещера. Технологичният процес се осъществява в контролирана и безопасна среда, която елиминира наличието на тежки метали, наночастици от пластмаси и други токсини опасни за здравето, които могат да бъдат открити в рибните масла, използвани основно до скоро за извличането на Омега 3.
Като израз на цялостния стремеж към намаляване на въздействието от самото производство на микроалги върху околната среда, голяма част от използваната енергия ще бъде генерирана от възобновяеми източници.
С оглед на факта, че търсенето на Омега 3 масла от растителен произход расте експоненциално, това води до двойни ползи, обяснява Кирил Домусчиев, президент на Хювефарма: “За да се отговори на търсенето на Омега 3, трябва да бъдат уловени милиони тонове риба, така че предимствата за околната среда при използване на масла от алги, са очевидни. Освен това, тези масла са по-здравословни, тъй като не съдържат тежки метали, като живак или наночастици от пластмаси, които са вече ендемични при рибите, като резултат от сегашните нива на замърсяване на океаните.”
Преминаването на Хювефарма към устойчиво производство на масла от микроалги е само последният от дълга поредица проекти с визия към бъдещето, които Кирил Домусчиев и неговият брат Георги са стартирали в областта на ветеринарномедицинските продукти за животновъдството от 2000 г., когато закупуват 54% дял във фирмата за ветеринарномедицински продукти Биовет. Фирмата е преименувана на Хювефарма пет години по-късно (името Хювефарма е производно на „human“ – човешки, хуманен и „veterinary“ ветеринарен). Чрез комбинация от органичен растеж и придобивания, тя се е развила до глобална компания с 11 производствени заводи в четири държави, приходи в размер на повече от 672 милиона щ..д. и EBITDA (приходи, преди лихви, данъци, обезценка и амортизация) за 2020 г. в размер на 191 милиона щ.д.
Въпреки че се гордее със своя български произход, възгледите на Домусчиев са категоричнo международнo ориентирани. “Работим на глобален пазар” казва той. „Не само продаваме продуктите си в повече от 100 държави, но производството ни също е разположено в различни страни. Разполагаме с два предприятия във Франция, завод за химичен синтез в Италия, три завода за биотехнологии и ваксини в България и шест отделни производства в САЩ за ваксини и ветеринарномедицински продукти.”
Тази географска диверсификация обяснява донякъде защо Хювефарма успява да се присъедини към ограничения кръг компании, чиито финансови показатели се подобряват по време на пандемията от КОВИД 19, като приходите се повишават с 11.2% през първото тримесечие на 2021 г спрямо същият период на предходната година. Всички групи продукти на компанията отчитат растеж, а този на фуражните добавки записава ръст над средния за дружеството в резултат на пускането на пазара в САЩ и Европа на нови собствени продукти, предназначени за контрол на кокцидиоза и други инфекции.
В същото време приходите, генерирани от продажби в останалата част на света, също нарастват с повече от 30%, тъй като клиентите се пренасочват към Хювефарма за сметка на конкурентни производители в Азия, защото компанията започва да бъде възприемана, като по-надежден доставчик по време на пандемията.
За успеха на Хювефарма обаче, има и други фактори. “Ние акцентираме сериозно върху интензивоното животновъдство, а не върху сегмента на домашните любимци,” обяснява Домусчиев. “Едно от големите ни конкурентни предимства е, че сме събрали широк екип от талантливи специалисти, които осигуряват необходимате знания и експертиза на всеки етап от научноизследователската и развойна дейност през пилотните опити и изследвания до индустриалното производство и регистрация. Освен това, нашите отдели по продажби, маркетинг и обслужване на клиентите работят в тясно сътрудничество със специалисти по здравето на животните. Всичко това гарантира производството и доставките на висококачествени продукти по целия свят, от Западна Европа до САЩ, Тайван и Китай.”
Хювефарма работи основно в сектора на индустриалното животновъдството, който включва птици, свине, говеда, овце и водни организми, който според специализираната изследователска компания Vetnosis, нараства с комбиниран годишен темп на растеж от 6%. Това превръща набирането и задържането на висококачествен персонал, силно конкурентна дейност, в която Хювефарма се представя блестящо.
“Винаги се стремим да предложим на хората си конкурентни пакети от възнаграждения, но това е само половината от уравнението,” казва Домусчиев. “Освен това непрекъснато се стремим да им осигуряваме подходящо обучение и развитие, както и привлекателни схеми с допълнителни стимули. Те виждат, че ежегодно реинвестираме печалбите си в компанията. Нашата интензивна инвестиционна програма е гаранция, че Хювефарма ще продължава да се развива и расте. Най важното е, че всеки един работещ в нея може да види резултатите от работата си и това е силно мотивиращо. А мотивацията е много важна.”
Напоследък основания за мотивация на служителите на Хювефарма изобщо не липсват, като особено внимание заслужава новия ферментационен завод в Пещера, където е базирано производството на Хюве Нутрасютикълс. Работещият от м. септември 2019 г. завод има общ ферментационен капацитет от 3 500 кубични метра, което увеличава общия производствен капацитет на компанията с 30%. Това осигурява необходимия капацитет за производство на цялата продуктова гама на дружеството. През последните години компанията е инвестирала 170 милиона щ.д. в европейските си производствени заводи и всички те имат одобрение от съответните регулаторни органи на ЕС.
“Извършваме дейността си съгласно европейските изисквания за добра производствена практика и имаме одобрение от Американската администрация по храните и лекарствените средства (FDA), което ни превръща в привлекателен и конкурентен в международен план производствен партньор,” казва Домусчиев. Тъй като нейните продукти представляват част от хранителната верига, Хювефарма спазва Добрите производствени практики (GMP) и принципите на HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки), за да гарантира осигуряването на безопасни и качествени продукти на своите клиенти.
Ангажиментът на компанията към защитата на околната среда и устойчивото развитие също са източник на мотивация за персонала на Хювефарма, който се гордее с принадлежността си към компания, която приема сериозно проблемите, свързани с опазване на околната среда. Дружеството е изградило модерните инсинератори, които оползотворяват отпадъчните материали и биомаса от производството и генерират енергия, която се връща за използване в производствения процес на ферментационните звена на компанията.
Междувременно множество инсталации за третиране на отпадните води и филтриране на отработения въздух също са интегрирани в производствените обекти на компанията. Тъй като енергията е от съществено значение за осигуряване на непрекъсваем режим на производство, съществуващите когенерационни електроцентрали осигуряват непрекъснато подаване на електроенергия и пара. Компанията разполага със соларна инсталации с обща мощност 25 мегавата. Изграждат още електроцентрали от възобновяеми източници с общ мощност 300 мегавата, които са планирани да заработят поетапно до 2030 г., с което Хювефарма ще може изцяло да задоволява собствените си енергийни нужди. Завършването на този инвестиционен цикъл ще осигури пълна въглеродна неутралност на компанията.
Усилията на Домусчиев да гарантира, че компанията ще може винаги да разполага с достатъчно енергийни ресурси за своето производство, са започнали още преди години – много преди сегашната криза, която води до заплаха от сериозно повишаване на разходите за енергия в дългосрочен план. В този контекст, политиката му изглежда не само прозорлива, но и изпълнена от положително вдъхновение. “Имаме план да изградим електроцентрали от възобновяеми източници с комбинирана мощност от 300 MW,” казва той. “Нашата строга екологична, социална и управленска (ESG) политика и сегашните високи цени на електроенергията превръщат това в една от най-важните ни инвестиции в близко бъдеще.”
Хювефарма е повече от готова за бъдещите предизвикателства и възможности.
МОТИВАЦИЯТА НА КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ Е ПРИМЕР ЗА МОДЕРЕН БИЗНЕСМЕН, РЕШЕН ДА ОСТАВИ ПОЛОЖИТЕЛНО НАСЛЕДСТВО.
НЕГОВИЯТ ИНТЕРЕС Е НЕ САМО ДА РЪКОВОДИ ДОХОДОНОСЕН БИЗНЕС, НО И ДА РЕИНВЕСТИРА ПЕЧАЛБИТЕ В ПО-ДОБРИ И ПО-МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО. ТЕЗИ ИНВЕСТИЦИИ ПОДПОМАГАТ И ПОСТИГАНЕТО НА ПО-ЗДРАВА И ПО-УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО Е ОТ ПОЛЗА, КАКТО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В КОМПАНИЯТА, ТАКА И ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ.
“ОСВЕН НАШАТА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИМАМЕ БОГАТ ОПИТ В РАБОТАТА С РАЗЛИЧНИ МИКРОРГАНИЗМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЧРЕЗ БИОТРАНСФОРМАЦИЯ. БИОТЕХНОЛОГИИТЕ СА ЕСТЕСТВЕНИЯТ НАЧИН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ХИМИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО.”
ЗАВОДИТЕ НА ХЮВЕФАРМА СА СРЕД НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФЕРМЕНТАЦИОННИ МОЩНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СА В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС. ТЕЗИ ПРОИЗВОДСТВА СА КЛЮЧОВИ АКТИВИ ЗА ХЮВЕФАРМА И Я ПРЕВРЪЩАТ В ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГЛОБАЛНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *