Система Дунав работи само с 5% от капацитета си, но търсят начини да я съхранят, 4 села – заплашени от воден режим

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен инициира работна среща днес, 27 януари,с представители на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград, Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, Басейнова дирекция „Дунавски район“ Плевен и „Напоителни системи“ ЕАД– клон Долен Дунав Русе. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

На срещата присъства и зам. областният управител Евгени Драганов.

На нея бяха дискутирани въпроси, свързани със състоянието на водните запаси и подпочвени води – състояние, ползване и опазване.

Йордан Божилов – хидрогеолог от ,Басейнова дирекция „Черноморски район“ информира, че на територията й има два основни водоизточника. Ползват се основно тяло № 51 и тяло № 21, като те са основно за битови нужди. От тяло № 21, 10 кладенеца се ползват за преобладаващо промишлени нужди от „Биовет“ АД. „Въпреки това няма опасност за водоползването им. Годишно разрешените количества за ползване от водоизточници от подпочвени води са 770 336 кубически метра, като е отчетено, че годишно се използват 72 000 куб. метра или 11% от разрешените“, увери г-н Божилов.

Стоян Иванов – управител на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград съобщи, че наличният дебит на плитките водоизточници е 30 % и те зависят изцяло от валежите. По-голяма част от населените места в областта ползват такива шахтови кладенци, изградени до 1980 година. От този период нататък за захранване на градовете са направени сондажи с дълбочина до 1000 метра, като водохващането е на около 200 м. Дебитът на тези сондажи е постоянен. Те захранват и водоснабдителна система Дунав, обхващаща Попово, Нови пазар и Разград.От представената информация стана ясно още, че към настоящия момент застрашени с режим за водоподаване са с. Осенец, община Разград и селата  Манастирци, Синя вода и Трапище, община Лозница, където сондажите са от плитки кладенци. Местният оператор работи за свързване на тези населени места със система за водоснабдяване „Дунав“ или за нови шахти за подпочвени води. Водоснабдителна система „Дунав“ е изградена 1981-1982 г., като вече е амортизирана. Към момента по тази система се ползва 5 % от количествата вода, заради високата й себестойност. „Загубите за ВиК мрежата са 70 %, вследствие на течове, неточност на уредите и кражби“, каза още г-н Иванов.

Представителят на Басейнова дирекция „Дунавски район“ информира, че  всички сондажи за подпочвени води трябва да имат действащи разрешителни за ползване, а те нямат.  Проблемът е, че в тези случаи се дължат държавни такси от ВиК операторите за водоползването. „Басейнова дирекция оперира 5 язовира на територията на областта, количествата са достатъчни за напояване на земеделски култури и през 2020 г. Водните запаси на яз. Бели Лом са 45% от възможния му максимум, като притокът за момента е незначителен. Стената му е в много добро състояние и се следи регулярно“, казаха от дирекцията.

Областният управител поиска да се намери решение Водоснабдителна система Дунав, въпреки че се ползва 5% от капацитета й, да се поддържа и реконструира, като се намерят ВиК решения, за да се намалят загубите и за да може да се ползва при нужда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *