Седмокласници от СУ”Христо Ботев”-Лозница на урок за обмен на иновативни практики заедно с връстници от Шуменско и Крумовград

За втора учебна година СУ”Христо Ботев”-Лозница работи по проект за иновации „Уча в облака” с интегриран учебен предмет „Свят, технологии и математическа логика” – съобщават от училищната управа.

На 8 ноември в училището се е проведе урок за обмен на иновативни практики в изпълнение на дейностите по  Национална програма „Иновации в действие” на тема „Вредни микроби”- 7 клас. Урочните дейности са водили в тандем Маргарита Петкова – старши учител по биология и химия и Нина Въчева – старши учител по математика и информационни технологии.

Гостувало е едно неиновативно училище – Обединено училище „Христо Ботев” с. Друмево, област Шумен и едно иновативно училище – Средно училище „Васил Левски” гр.Крумовград. Всяко училище участва в мобилността с по 6 ученици и с по 2 учители. Гости на урока за обмен на иновативни практики са били Галина Пенева – ст.експерт по природни науки и екология и Албена Добрева – ст.експерт по професионално образование и обучение от РУО Разград.

Цел на урока е запознаване на учениците с разнообразните заразни заболявания, причинени от вредните микроорганизми. Четири различни типа задачи провокираха  учениците от трите училища – да подходят като учени и разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат. В урока ученици и учители си взаимодействаха в Офис 365 и Кахоот – иновативни софтуерни приложения, различни файлове – текст, таблица, тестове.

В резултат на интерактивните методи /извличане и обработване на информация от текст, обобщаване и формулиране на  изводи, работа по групи, ролеви   игри – редене на пъзел, игрословица/, обучението по естествени науки е по-увлекателно, базирано на методи за проучване и разрешаване на проблеми.

Очакванията участниците в проекта са, че ще се повиши мотивацията на учениците; ще се развиват технически и  аналитични умения; ще се повиши интересът към презентиране и разработване на електронни уроци у учениците, ще се формира креативност и работа в екип.

Гостуващите ученици и техните ръководители са се включили активно  в часа, като изпълнявали задачите, предоставени им на хартиен носител. Интерес предизвикала играта „Кахоот”, с която освен че проверили знанията си, учениците се и състезавали.

Гостите споделили, че иновативният час е преминал неусетно, интригуващо и полезно и са удовлетворени от  посрещането в Лозница.

В края на деня, изпълнен с много емоции, ученици и учители посетили тренировъчната база на ПФК „Лудогорец” град Разград, където запечатали скъпи спомени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *