Световен шампион поведе листата на ЗНС, а на листата на юристите отказаха 4 регистрации

Четири политически сили подадоха регистрации в ОИК-Разград днес.

Първа излезе регистрацията на партия „Земеделски народен съюз”. Тя е само за общински съветници и кметове на населени места. Листата е почти пълна – от 31 кандидати, след които има доста известни имена.  Водач на листата е многократният световен шампион по борба за ветерани Ремзи Реджеб, в нея са още: вокалният педагог от ЦПЛР Център за работа Свилена Дечева, директорката на Дома за стари хора Лейман Тюлеоглуева, учителката по английски език Татяна Байчева, лекарите Доцка Атанасова и Талят Чолак.

Ето пълният списък с кандидатите на ЗНС:

1.Ремзи Реджеб Осман
2.Свилена Дечева Дечева
3.Гюлчин Мехмедова Ахмедова
4.Доцка Атанасова Минкова
5.Лейман Османова Тюлеоглуева
6.Татяна Иванова Байчева
7.Талят Сали Чолак
8. Гани Димитров Ганев
9. Нурдан Халилова Чете
10. Лютфи Акифов Сюлейманов
11. Ахмед Басриев Ахмедов
12. Станислава Николова  Ангелова
13. Серхан Сабри Шукри
14. Марина Красимирова Кирилова
15.Севджихан Мехмедова Ниязиева
16. Веселина Стефанова Русева
17. Шенол Ахмедов Хасанов
18. Гюнайдън Хюсеин Черкез
19. Свилен Стаменов Огнянов
20. Мустафа Ахмед Хюсмен
21. Реджеб Хюсеин Козал
22. Садифе Исметова Ахмед
23. Пламен Тодоров Петров
24. Сертер Севджанов Ибрахимов
25. Сафие Ахмедова Фейзулова-Салимова
26. Кънчо Върбанов Петков
27. Гюнай Селяйдинов Шукриев
28. Евгения Петрова Кочанова
29. Айля Юмерова Кърджалиева
30. Пенка Димитрова Парашкевова
31. Ерхан Исмаилов Узунов

От ЗНС издигат и кандидати за кметове на 6 населени места, сред които най-известното име е на бившия кмет два мандата на Раковски Бюнят Татаров.

Неджмидин Метин Бейтуллас. ЯСЕНОВЕЦ
Белчо Пенчев Белчевс. БЛАГОЕВО
Ахмед Мехмед Мехмедс. ДЯНКОВО
Бюнят Серветов Татаровс. РАКОВСКИ
Сервет Севджанов Серветовс. МОРТАГОНОВО
Диан Василев Добревс. ОСЕНЕЦ

Местната коалицията от четири партии, чрез която за втори път да влезе в Общинския съвет ще опита да влезе „Кауза Разград”, съща е регистрирала своите кандидати днес, но е срещнала и известни спънки. В листата на местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“ има минимум 6 юристи, но никой от тях не е забелязал, че четирима от кандидатите за кметове на населени места не отговарят на изискването на Изборния кодекс настоящият или постоянният им адрес да е в населеното място, което искат да управляват, поне от 6 месеца преди изборния ден. По тази причина ОИК е отказала регистрация на четирима от седмината кандидати за селски кметове от местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“:

Божинел Василев Христовс. Мортагоново
Руско Кулев Дянковс. Киченица
Ирин Ангелов Ангеловс. Дянково
Светлан Цонев Ивановс. Осенец

Регистрирани са обаче кандидатите за другите три села:

Младен Минков Аспаруховс.Дряновец
Сергей Даков Русевс. Топчии
Цоньо Данаилов Цоневс. Стражец

Регистрирана е и пълната 33-членна листа от кандидати за общински съветници. Тя се води от кандидата за общински кмет Калоян Монев, в нея освен още петима юристи по-известните имена са: заместник областният управител Евгени Драганов, председателката на сдружение „Защита на животните в Лудогорието” Ирена Райчева, управителят на „Спиди” Валентин Найденов, директорът на Средношколското общежитие Ирин Ангелов. Големият отсъстващ е д-р Селиме  Карагьозова, която бе заедно с Калоян Монев и Божинел Христов от учредяването на „Кауза Разград”, бе и на представянето на номинацията на Монев за кандидат-кмет. Ето пълната листа на местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“:

1КалоянРуменовМонев
2РускоКулевДянков
3БожинелВасилевХристов
4АнтонРуменовМонев
5ДрагомирРусевПавлов
6БлагойИвановБлагоев
7ПетърДончевИванов
8ДесиславаТодороваИванова
9ИринАнгеловАнгелов
10АйлинАзмиеваДжеляйдинова
11СевдалинРусевСтоянов
12ЛюбенВасилевКарадимов
13ИренаСтефковаРайчева
14ВалентинМарковНайденов
15ИлинаМладеноваПетрова
16МариелаГосподиноваТомова
17ЕвгениГутевДраганов
18СнежанаИвановаЖелязкова
19РосицаНиколоваНиколова
20РоландаИлиеваИбрахимова
21ВалентинаВасилеваВасилева
22МарияНиколаеваПавлова
23АтанасСтанчевСтанчев
24МарианаСтояноваСтоянова
25ОгнянСтояновСтанчев
26ЦоньоДанаиловЦонев
27СергейДаковРусев
28СветланЦоневИванов
29СтанчоЙордановТомов
30РосенКръстевТодоров
31МариянаМитковаДраганова
32МладенМинковАспарухов
33ПетърМетодиевПетров

С пълна листа за общински съветници са се регистрирали днес и от ДПС. Тя се води от кандидата за общински кмет д-р Левент Апти, на първите 5 места са познати лица от настоящия и бившия местен парламент. Ето всички имена:

1Левент Али Апти
2Али Бахриев Кязимов
3Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
4Хасан Халилов Хасанов
5Ирфан Салъфов Ахмедов
6Сузан Мехмедова Съдкъ
7Танер Салим Сали
8Нежля Лютфи Ахмед
9Адем Юнузов Хасанов
10Фериде Мухарем Тасим
11Красимир Младенов Мизурски
12Гюнал Алиев Кадиров
13Емине Бейти Хасан
14Илкджан Ердуван Чакър
15Бюлент Айдънов Мустафов
16Кемран Юксел Мехмед
17Осман Фикретов Османов
18Сечил Фикрет Татарова
19Али Севгинов Алиев
20Сидика Менду Махмудова
21Алие Сабриева Ахмедова
22Елис Ерджанова Мюмюнова
23Раим Мертин Раим
24Онур Сунай Ахмед
25Йоскан Сейханов Кадиров
26Февзие Динчер Мехмед
27Сейдегюл Сали Хаккъева
28Мюжгян Исмаил Сабри
29Хюсеин Гафур Хаккъ
30Сюлейман Махмудов Салиев
31Нуридин Шинаси Мехмед
32Хафизе Изетова Хасанова

От ДПС издигат и кандидати за кметове на 7 населени места:

Хюсеин Гафур Хаккъс. Дянково
Юзджан Джеватов Рамадановс.Киченица
Неждет Хасанов Мехмедовс.Липник
Ферди Динчер Мехмедс.Мортагоново
Хава Исмаил Хюсеинс.Радинград
Сюлейман Махмудов Салиевс. Раковски
Нуридин Шинаси Мехмедс.Стражец
Алдин Хасан Рушудс. Ясеновец

С пълна листа за съветници, и то с най-голяма концентрация на известни имена, са се регистрирали и десните днес. Интересното в нея е, че не се води от кандидата за кмет на местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)“ Мирослав Грънчаров, а той е втори – след Иво Димитров. И ако листата на „Кауза Разград” може да се нарече „листата на юристите”, тази на десните е „листа на бившите кандидат-кметове” или „на бившите гербери” .Бившите кандидат-кметове  са общо трима – Милен Минчев, Пейчо Георгиев, Жоро Чобанов, а бивши членове на ГЕРБ са: Мирослав Грънчаров, Огнян Обрешков, д-р Драгомир Николов, Милена Орешкова. Листата е и предимно мъжка, дамите са само 6 от 33. Ето всички имена от листата на десните:

1Иво Борисов Димитров
2Мирослав Тодоров Грънчаров
3Огнян Досев Обрешков
4Пейчо Добрев Георгиев
5Милен Йоргов Минчев
6Джипо Николов Джипов
7Мирослав Цанев Маринов
8Жоро Михайлов Чобанов
9Костадин Тодоров Николов
10Деян Росенов Пейчев
11Милен Киров Енчев
12Шефкет Рефет Шефкет
13Драгомир Атанасов Николов
14Деян Павлов Коларов
15Ангел Руменов Русанов
16Мартин Николаев Нешев
17Илия Николов Илиев
18Генджай Гюлджанов Ахмедов
19Кремена Красенова Иванова
20Атанас Младенов Мичев
21Станчо Минков Минков
22Росен Димитров Маринов
23Огнян Христов Хинов
24Наджие Османова Насуфова
25Пламенка Велчева Атанасова
26Стела Русева Ковачева
27Иван Тодоров Димитров
28Мая Атанасова Бобчева
29Георги Иванов Димитров
30Ростислав Веселинов Савов
31Петър Жеков Петков
32Алтан Мехмедали Ефраим
33Милена Дачева Орешкова

От местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)“ имат и кандидати за кметове на 4 села:

Мая Атанасова Бобчевас. Дряновец
Алтан Мехмедали Ефраимс.Раковски
Петър Жеков Петковс.Топчии
Гюлджан Ахмедов Ахмедовс. Ясеновец

Утре, 24 септември, приключва регистрацията на кандидатите за местната власт. Все още голямата въпросителна е съветническата листа на ГЕРБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *