Световен шампион поведе листата на ЗНС, а на листата на юристите отказаха 4 регистрации

Четири политически сили подадоха регистрации в ОИК-Разград днес.

Първа излезе регистрацията на партия „Земеделски народен съюз”. Тя е само за общински съветници и кметове на населени места. Листата е почти пълна – от 31 кандидати, след които има доста известни имена.  Водач на листата е многократният световен шампион по борба за ветерани Ремзи Реджеб, в нея са още: вокалният педагог от ЦПЛР Център за работа Свилена Дечева, директорката на Дома за стари хора Лейман Тюлеоглуева, учителката по английски език Татяна Байчева, лекарите Доцка Атанасова и Талят Чолак.

Ето пълният списък с кандидатите на ЗНС:

1. Ремзи Реджеб Осман
2. Свилена Дечева Дечева
3. Гюлчин Мехмедова Ахмедова
4. Доцка Атанасова Минкова
5. Лейман Османова Тюлеоглуева
6. Татяна Иванова Байчева
7. Талят Сали Чолак
8.  Гани Димитров Ганев
9.  Нурдан Халилова Чете
10.  Лютфи Акифов Сюлейманов
11.  Ахмед Басриев Ахмедов
12.  Станислава Николова  Ангелова
13.  Серхан Сабри Шукри
14.  Марина Красимирова Кирилова
15. Севджихан Мехмедова Ниязиева
16.  Веселина Стефанова Русева
17.  Шенол Ахмедов Хасанов
18.  Гюнайдън Хюсеин Черкез
19.  Свилен Стаменов Огнянов
20.  Мустафа Ахмед Хюсмен
21.  Реджеб Хюсеин Козал
22.  Садифе Исметова Ахмед
23.  Пламен Тодоров Петров
24.  Сертер Севджанов Ибрахимов
25.  Сафие Ахмедова Фейзулова-Салимова
26.  Кънчо Върбанов Петков
27.  Гюнай Селяйдинов Шукриев
28.  Евгения Петрова Кочанова
29.  Айля Юмерова Кърджалиева
30.  Пенка Димитрова Парашкевова
31.  Ерхан Исмаилов Узунов

От ЗНС издигат и кандидати за кметове на 6 населени места, сред които най-известното име е на бившия кмет два мандата на Раковски Бюнят Татаров.

Неджмидин Метин Бейтулла с. ЯСЕНОВЕЦ
Белчо Пенчев Белчев с. БЛАГОЕВО
Ахмед Мехмед Мехмед с. ДЯНКОВО
Бюнят Серветов Татаров с. РАКОВСКИ
Сервет Севджанов Серветов с. МОРТАГОНОВО
Диан Василев Добрев с. ОСЕНЕЦ

Местната коалицията от четири партии, чрез която за втори път да влезе в Общинския съвет ще опита да влезе „Кауза Разград”, съща е регистрирала своите кандидати днес, но е срещнала и известни спънки. В листата на местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“ има минимум 6 юристи, но никой от тях не е забелязал, че четирима от кандидатите за кметове на населени места не отговарят на изискването на Изборния кодекс настоящият или постоянният им адрес да е в населеното място, което искат да управляват, поне от 6 месеца преди изборния ден. По тази причина ОИК е отказала регистрация на четирима от седмината кандидати за селски кметове от местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“:

Божинел Василев Христов с. Мортагоново
Руско Кулев Дянков с. Киченица
Ирин Ангелов Ангелов с. Дянково
Светлан Цонев Иванов с. Осенец

Регистрирани са обаче кандидатите за другите три села:

Младен Минков Аспарухов с.Дряновец
Сергей Даков Русев с. Топчии
Цоньо Данаилов Цонев с. Стражец

Регистрирана е и пълната 33-членна листа от кандидати за общински съветници. Тя се води от кандидата за общински кмет Калоян Монев, в нея освен още петима юристи по-известните имена са: заместник областният управител Евгени Драганов, председателката на сдружение „Защита на животните в Лудогорието” Ирена Райчева, управителят на „Спиди” Валентин Найденов, директорът на Средношколското общежитие Ирин Ангелов. Големият отсъстващ е д-р Селиме  Карагьозова, която бе заедно с Калоян Монев и Божинел Христов от учредяването на „Кауза Разград”, бе и на представянето на номинацията на Монев за кандидат-кмет. Ето пълната листа на местна коалиция „ВМРО-БНД (АБВ, МИР, ПБС, ВМРО-БНД)“:

1 Калоян Руменов Монев
2 Руско Кулев Дянков
3 Божинел Василев Христов
4 Антон Руменов Монев
5 Драгомир Русев Павлов
6 Благой Иванов Благоев
7 Петър Дончев Иванов
8 Десислава Тодорова Иванова
9 Ирин Ангелов Ангелов
10 Айлин Азмиева Джеляйдинова
11 Севдалин Русев Стоянов
12 Любен Василев Карадимов
13 Ирена Стефкова Райчева
14 Валентин Марков Найденов
15 Илина Младенова Петрова
16 Мариела Господинова Томова
17 Евгени Гутев Драганов
18 Снежана Иванова Желязкова
19 Росица Николова Николова
20 Роланда Илиева Ибрахимова
21 Валентина Василева Василева
22 Мария Николаева Павлова
23 Атанас Станчев Станчев
24 Мариана Стоянова Стоянова
25 Огнян Стоянов Станчев
26 Цоньо Данаилов Цонев
27 Сергей Даков Русев
28 Светлан Цонев Иванов
29 Станчо Йорданов Томов
30 Росен Кръстев Тодоров
31 Марияна Миткова Драганова
32 Младен Минков Аспарухов
33 Петър Методиев Петров

С пълна листа за общински съветници са се регистрирали днес и от ДПС. Тя се води от кандидата за общински кмет д-р Левент Апти, на първите 5 места са познати лица от настоящия и бившия местен парламент. Ето всички имена:

1 Левент Али Апти
2 Али Бахриев Кязимов
3 Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
4 Хасан Халилов Хасанов
5 Ирфан Салъфов Ахмедов
6 Сузан Мехмедова Съдкъ
7 Танер Салим Сали
8 Нежля Лютфи Ахмед
9 Адем Юнузов Хасанов
10 Фериде Мухарем Тасим
11 Красимир Младенов Мизурски
12 Гюнал Алиев Кадиров
13 Емине Бейти Хасан
14 Илкджан Ердуван Чакър
15 Бюлент Айдънов Мустафов
16 Кемран Юксел Мехмед
17 Осман Фикретов Османов
18 Сечил Фикрет Татарова
19 Али Севгинов Алиев
20 Сидика Менду Махмудова
21 Алие Сабриева Ахмедова
22 Елис Ерджанова Мюмюнова
23 Раим Мертин Раим
24 Онур Сунай Ахмед
25 Йоскан Сейханов Кадиров
26 Февзие Динчер Мехмед
27 Сейдегюл Сали Хаккъева
28 Мюжгян Исмаил Сабри
29 Хюсеин Гафур Хаккъ
30 Сюлейман Махмудов Салиев
31 Нуридин Шинаси Мехмед
32 Хафизе Изетова Хасанова

От ДПС издигат и кандидати за кметове на 7 населени места:

Хюсеин Гафур Хаккъ с. Дянково
Юзджан Джеватов Рамаданов с.Киченица
Неждет Хасанов Мехмедов с.Липник
Ферди Динчер Мехмед с.Мортагоново
Хава Исмаил Хюсеин с.Радинград
Сюлейман Махмудов Салиев с. Раковски
Нуридин Шинаси Мехмед с.Стражец
Алдин Хасан Рушуд с. Ясеновец

С пълна листа за съветници, и то с най-голяма концентрация на известни имена, са се регистрирали и десните днес. Интересното в нея е, че не се води от кандидата за кмет на местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)“ Мирослав Грънчаров, а той е втори – след Иво Димитров. И ако листата на „Кауза Разград” може да се нарече „листата на юристите”, тази на десните е „листа на бившите кандидат-кметове” или „на бившите гербери” .Бившите кандидат-кметове  са общо трима – Милен Минчев, Пейчо Георгиев, Жоро Чобанов, а бивши членове на ГЕРБ са: Мирослав Грънчаров, Огнян Обрешков, д-р Драгомир Николов, Милена Орешкова. Листата е и предимно мъжка, дамите са само 6 от 33. Ето всички имена от листата на десните:

1 Иво Борисов Димитров
2 Мирослав Тодоров Грънчаров
3 Огнян Досев Обрешков
4 Пейчо Добрев Георгиев
5 Милен Йоргов Минчев
6 Джипо Николов Джипов
7 Мирослав Цанев Маринов
8 Жоро Михайлов Чобанов
9 Костадин Тодоров Николов
10 Деян Росенов Пейчев
11 Милен Киров Енчев
12 Шефкет Рефет Шефкет
13 Драгомир Атанасов Николов
14 Деян Павлов Коларов
15 Ангел Руменов Русанов
16 Мартин Николаев Нешев
17 Илия Николов Илиев
18 Генджай Гюлджанов Ахмедов
19 Кремена Красенова Иванова
20 Атанас Младенов Мичев
21 Станчо Минков Минков
22 Росен Димитров Маринов
23 Огнян Христов Хинов
24 Наджие Османова Насуфова
25 Пламенка Велчева Атанасова
26 Стела Русева Ковачева
27 Иван Тодоров Димитров
28 Мая Атанасова Бобчева
29 Георги Иванов Димитров
30 Ростислав Веселинов Савов
31 Петър Жеков Петков
32 Алтан Мехмедали Ефраим
33 Милена Дачева Орешкова

От местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)“ имат и кандидати за кметове на 4 села:

Мая Атанасова Бобчева с. Дряновец
Алтан Мехмедали Ефраим с.Раковски
Петър Жеков Петков с.Топчии
Гюлджан Ахмедов Ахмедов с. Ясеновец

Утре, 24 септември, приключва регистрацията на кандидатите за местната власт. Все още голямата въпросителна е съветническата листа на ГЕРБ.

 2,913 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *