РИК обяви по общини как може да гласуват хората с увреждания

Районна избирателна комисия Разград оповестява предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България на 11 юли 2021г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

Община Разград:

Във връзка с Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители, може да гласува:

 • в избрана от него подходяща секция /на територията на община Разград, всички избирателни секции са обособени на първи (партерен) етаж/;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването с автомобил, оборудван с помощни средства;
 • Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:
Дата Телефон и адрес за връзка Час
от 05.07.2021 г.

до 09.07.2021 г. включително

084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 10.07.2021 г. 084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 11.07.2021 г. 084 618 218; 084 618 146

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А

от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато
 • От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Община Завет:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. и съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната  избирателна комисия, в Община Завет е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Избирателните секции на територията на община Завет се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за паркиране на автомобили пред тях. Осигурен е транспорт за придвижване в изборния ден на хора с увреждане на опорно-дихателния апарат или на зрението.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва:

Дата Телефон за връзка Час
на 10.07.2021 г. 08442/ 20 70; 0877 208 481 от 9:00 ч. до 16:00 ч
на 11.07.2021 г. 08442/ 20 70; 0877 208 481 от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Община Исперих:

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването –  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 – ОУ „Васил Априлов“ ;
 • в избрана от него подходяща секция;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата Час Телефон за връзка Адрес
От 03.07.2021г. до 10.07. 2021г. вкл. 09:00 часа до 16:00 часа 084312006, 0895824493 Град Исперих, ул. „Дунав“ №2
11.07.2021г. 06:00 часа до 19:00 часа 084312006, 0895824493 Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Община Кубрат:

В изпълнение на т. 15 от Решение №237-НС/16.06.2021г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. насрочени с Указ № 130 от 10.05.2021г. на Президента на Република България, в Община Кубрат е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки на:

Дата Телефон за връзка Час
До 10.07.2021 г.

включително

през работните

дни

0848 72020 08:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:00 ч.

На 11.07.2021 г 0848 72020 07:00 ч. – 19:00 ч.

Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

Заявителите трябва да посочат:

– адреса, от който да бъдат взети;

– номера на секцията, в която ще гласуват;

– дали се придвижват с помощни средства.

На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на

втори етаж.

В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има

достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за

паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Лозница:

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

Нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

Община Самуил:

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: (08477) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща:  info@samuil.bg

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения, са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Цар Калоян:

Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Народни представители на 11юли 2021г. и съгласно Решение № 237-НС от 16.06.2021 г. на Централната  избирателна комисия, Община Цар Калоян уведомява, че избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата Телефон за връзка Час
от 05.07.2021 г.

до 09.07.2021 г. включително

08424 23 16 от 9:00 ч. до 12:00 ч.

и от 14:00 ч. до 17:00 ч.

на 10.07.2021 г. 08424 23 16 от 9:00 ч.до 17:00 ч.
на 11.07.2021 г. 08424 23 16 от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,211 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *