Разкриват нови 21 социални услуги в областта за близо 400 човека

Министерството на труда и социалната политика да одобри разкриване на 21 нови социални услуги в област Разград през новия програмен период 2021 – 2027 година – съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

Тези услуги ще могат да обхванат 395 потребители.  Това бе предложено в Областната карта на планираните нови социални услуги. Тя е изготвена за нуждите на планирането на ресурсите по Плана за възстановяване и устойчивост, Програмата за развитие на регионите, Програмата за развитие на човешките ресурси и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Според картата в региона е планирано изграждането на три центъра за социална рехабилитация и интеграция – по един в Исперих (за 30 потребители), Лозница (за 20 потребители) и Самуил (за 30 потребители).

Предвидени са четири дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства. По един такъв ще има в Разград (за 30 потребители), Кубрат (за 20 потребители), Завет (за 20 потребители) и Лозница (за 20 потребители).

Планирани са два центъра за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в община Разград, като всеки от тях ще е с капацитет 10 потребители.

Два центъра за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания е предвидено да бъдат разкрити в Исперих и Лозница. Капацитетът и на двата центъра е по 15 потребители.

В картата е заложен един център за грижа за пълнолетни лица с деменция – в община Разград /с капацитет 15 потребители/.

В Исперих и Завет е планирано да има два Центъра за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст, без увреждания. Капацитетът им ще е по 15 потребители.

Предвидено е още в община Кубрат да заработи един Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Капацитетът ще е 15 потребители.

В картата е заложено разкриване на Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (интегрирана здравно-социална услуга тип хоспис) в град Разград с капацитет 15 потребители.

В картата са заложени 4 общностни центъра за ранно детско развитие – по 1 в общините Кубрат (с капацитет 30 потребители), Завет (с капацитет 25 потребители), Лозница (с капацитет 25 потребители) и Цар Калоян (с капацитет 25 потребители).

Предвидено е да бъде изграден и Център за кризисно настаняване (предоставящ социалната услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и лица – жертви на трафик, по чл. 15, т. 9 от ЗСУ). Местонахождението му няма да бъде обявявано от съображения за сигурност на евентуалните потребители.

В Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за новия програмен период 2021-2027 г. е заложен голям финансов ресурс за разкриване на нови социални услуги, за прилагане на мерки за енергийна ефективност и за подобряване качеството на съществуващите такива – близо 1 милиард лева.

С европейското финансиране ще се даде възможност за изграждане на нови сгради, за реконструкция, ремонт и адаптиране на съществуващи сгради за разкриване на социални услуги, за назначаване и обучение на персонал. След това тези услуги ще станат държавно-делегирана дейност. Новите социални услуги няма да бъдат за сметка на закриване на съществуващи такива.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *