Разградчанка до Кьовеши?

Разградчанката Яна Николова е сред кандидатите за европейски делегирани прокурори от Република България.

Тя е завършила Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, специалност „Право“, в момента е докторант в ШУ“Епископ Константин Преславски“, подготвя дисертационен труд на тема „Оптимизиране на модела на организационно взаимодействие в процеса на противодействие на данъчните престъпления“. Има над 19 години юридически стаж. Работила е като: юрисконсулт в ТД на НАП-Разград, разследващ порицай в ОДМВР-Разград, а в прокуратурата е от 2012 г. Яна Николова живее в Разград, но работи като прокурор в Окръжна прокуратура-Шумен предимно по дела за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, включително пране на пари и преписки по еврофондове. Участвала е в множество обучения, свързани с финансовите, данъчни и корупционни престъпления, както и в едномесечно обучение в САЩ по прилагане на механизми за разследване на финансови престъпления, в Координационна среща на Евроджъст във връзка с престъпление, по което е била наблюдаващ прокурор. Полагала е и изпити по юридически английски език.

По официални информация, публикувана на сайта на Висшия съдебен съвет, заявленията за общо 6-те вакантни поста европейски делегирани прокурори от Република България са общо 23. Веднъж вече бе проведена такава процедура, но Главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши одобри само четирима от кандидатите. Процедурата по избор е в три етапа – допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на решението за одобряване на кандидати за европейски делегирани прокурори. Мандатът на европейските делегирани прокурори е 5 години с възможност за подновяване. Приетите от Колегията Правила за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор поставят изисквания кандидатите да бъдат действащи съдии, прокурори или следователи; да са придобили статут на несменяемост; да имат оценка „много добра“ от последното проведено атестиране; да имат най-малко 8 години юридически стаж (по смисъла на чл. 164 ЗСВ) и да са на възраст не повече от 58 години към датата на решението за откриване на процедурата за подбор, както и да владеят английски език на ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка.

Одобрените кандидати за европейски делегирани прокурори се изслушват от Прокурорската колегия, като членовете ѝ имат право да гласуват подкрепа за шестима от тях.

За приетото решение, което се публикува на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, се уведомява Европейският главен прокурор, чрез министъра на правосъдието.

 

 2,038 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *