Разградските мъже – по-активни в интернет от жените

НСИ

Разградските мъже са по-активни в интернет от жените  – сочат  резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата, проведено от Националния статистически институт.

От отдел „Статистически изследвания-Разград” към Териториалното статистическо бюро съобщават, че 69.5% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 75.1% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 6.2 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 18-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Русе – 84.4%, а най-нисък в област Ямбол – 53.4%.

През 2019 г. 68.1% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 66.8% за страната. В сравнение с 2018 г. този показател за област Разград нараства с 18.8 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 79.8%, а най-нисък в област Пазарджик – 39.5%.

В област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 69.9 и 66.3%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 83.3% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то 49.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През последните 12 месеца 6.4% от лицата в област Разград са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, при средно 25.4% за страната. По този показател област Разград все още заема последно място сред всички области.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *